Genel Satın Alma Hüküm ve Koşulları

1. Uygulama Kapsamı

1.1. Aksi yazılı olarak açıkça kararlaştırılmadıkça, ödeme karşılığında veya ücretsiz olarak yaptığımız tüm mal ve/veya hizmet alımları bu genel satın alma hüküm ve koşullarına ("Koşullar") tabidir. Devam eden bir iş ilişkisi olması durumunda, Koşullara açıkça atıfta bulunulmasa bile, Koşullar gelecekteki işlemler için de geçerli olacaktır. Tedarikçi, bir teklifi kabul ederek, bir siparişi onaylayarak veya başka bir şekilde bizimle bir sözleşme ("Sözleşme") yaparak, bu Koşulları okuduğunu ve kabul ettiğini ve varsa kendi genel hüküm ve koşullarından feragat ettiğini onaylar ve kabul eder. Tedarikçi, yazılı olarak açıkça teyit edilmedikçe, tarafımızdan yapılan hiçbir işlemin Tedarikçi tarafından sunulan herhangi bir sözleşme hükmünü kabul ettiği şeklinde yorumlanmayacağını kabul eder.

1.2. Bu Koşullarda "Incoterms®", Uluslararası Ticaret Odası tarafından ilgili zamanda en son yayınlanan Uluslararası Ticari Şartlar anlamına gelecektir.

1.3. Bu Koşullarda kullanıldığında ve bağlam aksini gerektirmedikçe, "Sözleşme" teriminin bu Koşulları içerdiği kabul edilecektir. Çelişen hükümler olması durumunda, kabul edilen teklifin, onaylanan siparişin veya sözleşmenin özel hükümleri bu Koşullardan üstün olacaktır.

1.4. Koşulları zaman zaman değiştirme, tadil etme veya başka bir şekilde tadil etme hakkımızı saklı tutarız. Koşullarda yapılan değişiklikler Manuchar personelinin e-posta imzasında bildirilecek ve en son sürüm her zaman (İndirme merkezi | Manuchar) adresinde mevcut olacaktır. Değiştirilen Koşullar, yayınlandıktan hemen sonra yürürlüğe girecek ve bekleyen ve gelecekteki tüm siparişleri ve yayın tarihinden sonra yapılan tüm sözleşmeleri kapsayacaktır.

1.5. Koşulların Fransızca ve İspanyolca versiyonları da mevcuttur ve bunlara bu Koşulların 1.4. Maddesinde belirtilen web sitesinden ulaşılabilir. Tutarsızlık durumunda, söz konusu web sitesinde bulunan bu Koşulların İngilizce versiyonu geçerli olacaktır.

1.6. "Alıcı" veya "Manuchar", satın alma siparişinde veya beraberindeki diğer belgelerde belirtildiği üzere, Manuchar NV, Manuchar Steel NV, Baubur NV, Parts Trading Company NV, LDI International NV, Manuchar International Trade Services NV, Manuchar Pulp & Paper NV, Manuchar Wood NV, Manuchar Europe NV veya bu şirketlerden herhangi birinin bağlı kuruluşu anlamına gelir. "Tedarikçi" Manuchar'a mal ve/veya hizmet sağlayan taraf anlamına gelecektir.
 

2. Zamanın Önemi

Zaman esastır ve Sözleşmede atıfta bulunulan tüm tarihler kesin olacaktır. Tedarikçi, herhangi bir teslimat tarihine veya Sözleşme kapsamındaki diğer yükümlülüklerinden herhangi birine uymakta herhangi bir zorluk öngörürse, derhal Manuchar'ı yazılı olarak bilgilendirecektir.

Ayrıca, Sözleşmede belirtilen zamanlarda malların teslim edilmemesi veya hizmetlerin geçerli teslimat tarihlerine uygun olarak yerine getirilmemesi durumunda, başka herhangi bir çözüm yolunu sınırlamaksızın, Tedarikçi, gecikmenin her günü için sipariş tutarının yüzde birine (%1) eşit bir miktarda Manuchar'a cezai tazminat bedelini ödemeyi kabul etmektedir. Tedarikçi, geçerli son teslim tarihine uymadığı takdirde ve Alıcı tarafından önceden herhangi bir temerrüt bildirimine gerek olmaksızın otomatik olarak temerrüde düşecektir. Bu tür tasfiye edilmiş tazminat hakkına bakılmaksızın, Manuchar aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere mevcut her türlü önlemi alma hakkına sahiptir:

 • Sözleşmeyi derhal yürürlüğe girecek şekilde ve Tedarikçiye karşı herhangi bir yükümlülük olmaksızın feshetme hakkı;
 • Tedarikçiye halihazırda yapılmış olan olası ön ödemelerin geri ödenmesini talep etme ve alma hakkı; ve,
 • Manuchar'ın uğradığı gerçek zararın yukarıda belirtilen şekilde hesaplanan tasfiye edilmiş tazminat miktarını aşacağını kanıtlaması halinde daha yüksek bir tazminat talep etme ve alma hakkına sahiptir.

 

3. Teslimat

3.1. Aksi yazılı olarak açıkça kararlaştırılmadıkça, tüm mallar FCA (belirtilen liman veya kalkış yeri) teslim edilecektir, ancak deniz taşımacılığı FOB (belirtilen sevkiyat limanı) (Incoterms®'de tanımlandığı gibi) teslim edilecektir. Nihai varış yeri Manuchar tarafından belirlenecektir.

3.2. Teslimat, geçerli Incoterm® uyarınca tamamlanacaktır, ancak bu, malların kabul edildiği anlamına gelmeyecektir.

3.3. Tedarikçi, malların teslimatı ile eş zamanlı olarak, Manuchar'a tüm geçerli lisansların kopyalarının yanı sıra malların bakımı, kullanımı ve/veya yeniden satışı için gerekli tüm çizimleri, CE işaretlerini, malzeme güvenlik bilgi formlarını, kullanım kılavuzlarını, yazılımları, bileşenleri, araçları ve kullanıcı haklarını sağlayacaktır. Manuchar'a yapılan her mal teslimatı, en azından (i) geçerli sipariş numarasını, (ii) boyut ve/veya kalite başına sevk edilen miktarı, (iii) ambalaj sayısını, (iv) ambalaj türünü (v) sevkiyat tarihini ve (iv) parti veya lot numarasını içeren bir paketleme listesi içerecektir.

3.4. Satıcı, mallarla ilgili tüm tehlikeleri ve bunların ulusal ve uluslararası yönetmelik ve tüzüklere (örneğin ADR, RID, ADNR, IMDG Kodu, IATA-DGR, vb.) uygun olarak sınıflandırılmasını transfer ve sevkiyat belgelerine kaydedecektir.

3.5. Tedarikçi, kısmi teslimat, kararlaştırılan miktarlardan daha fazla teslimat veya kararlaştırılan teslimat tarih(ler)inden önce teslimat yapmayacaktır. Manuchar, Tedarikçinin teslimat şekli ve zamanında veya sevkiyat oranında temerrüde düşmesi durumunda, malların teslimatını reddetme ve riski ve masrafı Tedarikçiye ait olmak üzere iade etme hakkını saklı tutar. Manuchar, Sözleşmeye uygun olarak teslimattan önce mallarla ilgili üretim, kurulum, montaj veya diğer işlerle ilgili olarak Tedarikçi tarafından yapılan herhangi bir masraftan sorumlu olmayacaktır. Tedarikçi, kararlaştırılan miktarlardan daha fazla depolama için tüm masrafları Manuchar'a geri ödeyecektir.

3.6. Anlaşma kapsamında Tedarikçi tarafından veya Tedarikçi adına yapılacak her türlü tasarım, imalat, montaj veya diğer işler iyi işçilikle ve uygun malzemeler kullanılarak yapılacaktır.

3.7. Tedarikçi, malları yürürlükteki düzenlemelere ve sağlam ticari uygulamalara uygun bir şekilde ve Manuchar'ın şartnamelerine uygun olarak, nakliye sırasında hasarı önleyecek ve verimli boşaltma, taşıma ve depolamayı kolaylaştıracak şekilde paketleyecek, işaretleyecek ve sevk edecektir. Geçerli Incoterm® hükümlerine bakılmaksızın, Tedarikçi, malları uygun şekilde muhafaza etmemesi, paketlememesi, işlememesi (geçerli Incoterm® uyarınca teslimattan önce) veya ambalajlamaması nedeniyle meydana gelen herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu olacak ve Manuchar'ı tazmin edecektir. Manuchar'ın söz konusu kayıp veya hasar için ilgili taşıyıcıya karşı herhangi bir talepte bulunması gerekmeyecektir.

3.8. Aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, Manuchar herhangi bir asgari satın alma yükümlülüğüne tabi tutulmayacak ve Tedarikçinin fiyatları hiçbir zaman bu tür asgari satın alma yükümlülüklerine tabi olmayacaktır.

3.9. Tedarikçi, tüm sevkiyat belgelerini (i) yürürlükteki yerel ve uluslararası ticaret/gümrük düzenlemelerine ve (ii) varsa Manuchar'ın talimatlarına uygun olarak hazırlayacaktır. Tedarikçi, gümrük işlemlerinde veya malların teslim alınmasında herhangi bir gecikmeyi en aza indirmek için Manuchar'a derhal usulüne uygun olarak hazırlanmış nakliye belgelerini (varsa) sağlayacaktır.

 

4. Nakliye ve Risk

Tüm nakliye, üzerinde anlaşmaya varılan Incoterm®'e uygun olarak veya bunun olmaması durumunda riski Tedarikçiye ait olmak üzere gerçekleştirilir. Aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, güzergahı, nakliye araçlarını ve malların ambalajını belirleme veya düzenleme hakkımız saklıdır.

 

5. Malların İncelenmesi, Test Edilmesi ve Reddedilmesi

5.1. Tedarikçi, Manuchar'ın teslimat sırasında herhangi bir malı incelemesinin olağan bir uygulama olmadığını, Manuchar'ın Tedarikçinin kalite güvencesine güvendiğini ve Manuchar'ın bunu yapma yükümlülüğü altında olmayacağını kabul eder.

5.2. Malların Manuchar tarafından incelenmesi, test edilmesi, yeniden satılması veya ödeme yapılması kabul anlamına gelmeyecektir. Malların Manuchar tarafından incelenmesi veya kabul edilmesi veya ödeme yapılması, Tedarikçiyi Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinden, beyanlarından veya garantilerinden muaf tutmayacaktır.

5.3. Manuchar (ve Manuchar tarafından belirlenen herhangi bir üçüncü taraf) herhangi bir zamanda malları veya malların üretim sürecini denetleyebilir. Manuchar tarafından yapılan herhangi bir inceleme veya test Tedarikçinin tesislerinde yapılırsa, Tedarikçi, Manuchar'ın denetim personelinin güvenliği ve rahatlığı için makul tesisler ve yardım sağlayacaktır.

5.4. Manuchar'ın makul görüşüne göre, mallar üzerinde anlaşmaya varılan spesifikasyonlara uygun değilse, Manuchar bunları reddetme hakkına sahiptir ve bu tür bir reddi derhal Tedarikçiye bildirecektir ve aşağıdaki Madde 9 uygulanacaktır. Tedarikçi, bu bildirimden itibaren iki (2) hafta içinde, masrafları kendisine ait olmak üzere malları Manuchar'dan teslim alacaktır. Tedarikçi, söz konusu iki (2) haftalık süre içinde malları teslim almazsa, Manuchar, masrafları Tedarikçiye ait olmak üzere malları Tedarikçiye teslim ettirebilir veya Tedarikçinin makul bir süre içinde vereceği önceden onayıyla, Manuchar'ın Sözleşme kapsamında veya kanunen sahip olabileceği diğer hak veya çarelere halel getirmeksizin malları imha edebilir veya yeniden satabilir. Manuchar tarafından kabul edilmeyen ancak ödemesi yapılmış olan mallar, yukarıda belirtilen bildirimden sonraki otuz (30) gün içinde Tedarikçi tarafından Manuchar'a geri ödenecek ve Manuchar tarafından kabul edilmeyen mallar için Manuchar'ın herhangi bir ödeme yükümlülüğü olmayacaktır.

5.5. Bir numune incelemesi sonucunda, bir partinin veya sevkiyatın herhangi bir kısmının Sözleşmeye uygun olmadığı tespit edilirse, Manuchar tüm sevkiyatı veya partiyi daha fazla inceleme yapmadan reddedebilir ve iade edebilir veya kendi tercihine bağlı olarak, sevkiyat veya partideki tüm kalemlerin incelemesini tamamlayabilir, uygun olmayan birimleri veya tümünü reddedebilir ve iade edebilir (veya bunları indirimli bir fiyatla kabul edebilir) ve Tedarikçiden bu tür bir incelemenin maliyetini talep edebilir.

 

6. Hizmetlerin Gerçekleştirilmesi

6.1. Tedarikçi, hizmetleri gerekli beceri ve özenle, uygun malzemeler kullanarak ve yeterince kalifiye personel istihdam ederek yerine getirecektir.

6.2. Hizmetler Manuchar'ın tesislerinde gerçekleştirilirse, bu Manuchar'da geçerli olan çalışma saatleri içinde gerçekleşecektir. Seyahat ve bekleme süreleri çalışma süresi olarak kabul edilmez ve yalnızca yazılı olarak kararlaştırıldığı takdirde Manuchar'dan tahsil edilebilir.

6.3. Tedarikçi, hizmetlerle bağlantılı olarak sözleşme yaptığı tüm üçüncü tarafların eylem ve ihmallerinden tamamen sorumlu olacaktır.

6.4. Yalnızca Manuchar'ın yazılı onayı, gerçekleştirilen hizmetlerin kabul edildiği anlamına gelecektir. Manuchar'ın hizmetleri kabul etmemesi halinde, aşağıdaki 9. Madde geçerli olacaktır. Manuchar, Tedarikçiye bu tür bir reddi derhal bildirecek ve Tedarikçi, masrafları kendisine ait olmak üzere, Manuchar tarafından yazılı olarak makul bir şekilde talep edilen gerekli düzeltmeleri, eklemeleri ve değişiklikleri bu bildirimden itibaren otuz (30) gün içinde gerçekleştirecektir.

 

7. Fiyatlar, Ödeme

7.1. Sözleşmede aksi belirtilmedikçe, malların mülkiyeti, ilgili Incoterm® uyarınca riskin Manuchar'a devredildiği anda Manuchar'a geçecektir.

7.2. Sözleşmede belirtilen tüm fiyatlar sabit fiyatlar olacaktır.

7.3. Aksi yazılı olarak açıkça kararlaştırılmadıkça, Manuchar, paketleme, nakliye, iade edilebilir konteynerler, herhangi bir sigorta ücreti, yakıt, enerji, hammadde veya başka herhangi bir ek ücret dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir tür veya nitelikteki ekstra ücreti kabul etmeyecek, ödemeyecek veya bunlardan sorumlu olmayacaktır. Tüm fiyatlar brüt tutarlardır ancak katma değer vergisi (KDV), satış vergisi, GST, tüketim vergisi veya diğer benzer vergiler hariçtir. Tedarikçi, Madde 3.2 uyarınca teslimatın tamamlandığı tarihte veya sonrasında, ancak nihai olarak teslimattan itibaren altı (6) ay içinde, geçerli tüm yasal ve mali gereklilikleri karşılayan ve en azından şunları içeren bir fatura düzenleyecektir: (i) Manuchar satın alma sipariş numarası ve (ii) Manuchar'ın geçerli herhangi bir "girdi" vergi indiriminden yararlanmasına izin verecek ifadeler. Buna ek olarak, Tedarikçi, Manuchar'ın söz konusu özel durumda yürürlükteki yasalar uyarınca izin verildiği takdirde ve ölçüde bir muafiyet başvurusunda bulunmasına izin verilip verilmediğini Manuchar'a bildirecektir.

7.4. Mal ve/veya hizmetlerin Manuchar tarafından kabul edilmesine bağlı olarak ve Sözleşmede aksi belirtilmedikçe, ödeme doğru faturanın alınmasından itibaren altmış (60) gün içinde yapılacaktır. Son ödeme tarihinde ödeme yapılmazsa, Tedarikçi bunu Manuchar'a yazılı olarak bildirecek ve Sözleşmede açıkça belirtilmedikçe ve bu durumda yalnızca bu bildirimi takip eden kararlaştırılan süreden itibaren gecikme faizi tahakkuk etmeye başlamayacak veya başka herhangi bir yaptırım uygulanmayacaktır.

7.5. Tedarikçi, Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmezse, Manuchar, Tedarikçiye bildirimde bulunarak bu yükümlülüklerin fiilen yerine getirilmesine kadar Tedarikçiye ödemeyi askıya alabilir.

7.6. Tedarikçi, Manuchar'ın ve bağlı kuruluşlarının herhangi birinin Tedarikçiye veya bağlı kuruluşlarına borçlu olduğu herhangi bir tutarı, Tedarikçi veya bağlı kuruluşları tarafından kendilerine borçlu olunan herhangi bir tutarla mahsup etme hakkına her zaman sahip olacağını koşulsuz olarak kabul eder.

7.7. Manuchar tarafından yapılan ödemeler öncelikle anapara tutarı üzerinden ve ancak bundan sonra ödenmesi gereken diğer tutarlar üzerinden yapılacaktır.

7.8. Tedarikçi, Manuchar tarafından Tedarikçiye ödenecek herhangi bir tutarın Manuchar adına Manuchar'ın başka bir iştiraki ve/veya Manuchar tarafından belirlenen üçüncü bir tarafça ödenebileceğini kabul ve beyan eder. Tedarikçi, bu tür bir ödemeyi Manuchar'ın kendisi tarafından yapılmış gibi değerlendirecek ve Manuchar'ın Tedarikçiye ödeme yükümlülüğü, söz konusu tüzel kişi veya üçüncü tarafça ödenen tutarda otomatik olarak yerine getirilecek ve ibra edilecektir.

7.9. Fiyat, kararlaştırılan para birimi cinsinden ödenecektir. Döviz kurlarındaki dalgalanmalardan kaynaklanan herhangi bir kayıp Tedarikçinin hesabına aittir.

 

8. Garanti

8.1. Genel Garantiler

Tedarikçi, Manuchar'a aşağıdakileri beyan ve garanti eder:

 • Sözleşmeyi akdetmek ve Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek için tam kurumsal güç ve yetkiye sahip olduğunu
 • Malları veya hizmetleri sağlama işinde olduğunu ve bunları sağlamak için yeterli kaynaklara, ekipmana ve tam eğitimli personele sahip olduğunu
 • Malların tedariki veya hizmetlerin ifası ile bağlantılı olarak yürürlükteki tüm yasa ve yönetmelikler uyarınca gerekli olan tüm lisans ve izinleri alacak ve muhafaza edecektir.

8.2. Mal garantileri ve çözüm yolları:

Tedarikçi, Manuchar'a tüm malların

 • amaçlanan amaca uygun ve satılabilir, iyi kalitede ve tasarım, malzeme, inşaat ve işçilikte tüm kusurlardan arınmış olacaktır;
 • Şartnamelere, onaylı numunelere ve Sözleşme kapsamındaki diğer tüm gerekliliklere kesinlikle uygun olduğunu
 • Geçerli ve yürürlükte kalacak tüm gerekli lisanslarla ve amaçlanan kullanımı uygun şekilde kapsayacak kapsamla birlikte teslim edilir. Ayrıca, tüm bu lisanslar devir hakkını ve alt lisans verme hakkını da içerecektir;
 • her türlü haciz ve ipotekten muaf olacaktır;
 • yürürlükteki tüm yasalara (iş yasaları dahil) ve yönetmeliklere uygun olarak tasarlanmış, üretilmiş ve teslim edilmiş olacaktır;
 • doğru ve güvenli kullanım için gerekli tüm bilgi ve talimatlarla birlikte sağlanır ve bunlara eşlik edilir. Tedarikçi, Manuchar'ın malları kullanırken bu tür yasa ve yönetmeliklere uymasını sağlamak için gereken her türlü bilgiyi Manuchar'a sağlayacaktır;
 • Manuchar'ın bu tür malları güvenli bir şekilde ve yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklere uygun olarak taşımasını, depolamasını, işlemesini, kullanmasını ve imha etmesini sağlamak için bileşim ve özelliklerin yazılı ve ayrıntılı spesifikasyonları eşlik edecektir.

8.3. Bu garantiler kapsamlı değildir ve yasalarca öngörülen garantileri, Tedarikçinin standart garantilerini veya Manuchar'ın sahip olabileceği diğer hakları veya garantileri hariç tuttuğu kabul edilmeyecektir. Bu garantiler, malların teslimatı, muayenesi, kabulü, ödemesi veya yeniden satışından sonra da geçerli olacak ve Manuchar ve müşterilerini kapsayacaktır.

8.4. Sözleşme kapsamında veya kanunen tahakkuk eden diğer haklara halel getirmeksizin, Madde 8.1'de belirtilen garantiler, Madde 3.2 uyarınca teslimat tarihinden itibaren otuz altı (36) aylık bir süre boyunca veya Sözleşmede kararlaştırılan başka bir süre boyunca ("Garanti Süresi") geçerli olacaktır. Garanti Süresi içinde onarılan veya değiştirilen mallar, söz konusu malların orijinal Garanti Süresinin geri kalanı veya onarılan veya değiştirilen malların teslim tarihinden itibaren on iki (12) ay (hangisi daha uzunsa) boyunca garanti altındadır.

 

9. Uygunsuzluk

9.1. Herhangi bir mal veya hizmet kusurluysa, gizliyse veya başka bir şekilde Sözleşmenin gerekliliklerine uymuyorsa, Manuchar Tedarikçiyi bilgilendirecek ve Sözleşme kapsamında veya yasada kendisine sunulan diğer herhangi bir hak veya çareye halel getirmeksizin, tamamen kendi takdirine bağlı olarak

 • Tedarikçi tarafından gerekli performansın gösterilmesini talep edebilir;
 • uygun ikame malların veya iş ürünlerinin teslim edilmesini talep edebilir;
 • Tedarikçiden uygunsuzlukları en kısa süre içinde gerçekleştirilecek onarımla gidermesini talep etmek;
 • Sözleşmenin feshedildiğini ilan edebilir; veya
 • Tedarikçiye ödenen ücretin tamamının iadesi ile sonuçlansa bile, fiyatı fiilen teslim edilen mal veya hizmetlerin değeri ile aynı oranda düşürebilir.

9.2. Tedarikçi, uygun olmayan malların tüm onarım, değiştirme ve nakliye masraflarını karşılayacak ve Manuchar'ın bununla bağlantılı olarak makul bir şekilde yaptığı tüm masraf ve harcamaları (inceleme, taşıma ve depolama masrafları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) Manuchar'a geri ödeyecektir.

9.3. Uygun olmayan mallara ilişkin risk, bildirim tarihinden itibaren tedarikçiye geçecektir.

 

10. Fikri Mülkiyet

 10.1. Tedarikçi, Manuchar'a mal ve hizmetlerin tek başına veya herhangi bir kombinasyonda herhangi bir üçüncü tarafın (Tedarikçinin çalışanları ve alt yüklenicileri dahil) fikri mülkiyet haklarını ihlal etmediğini ve etmeyeceğini beyan ve garanti eder.

10.2. Tedarikçi, Sözleşmenin ifasıyla ilgili olarak yaratılan, geliştirilen veya ortaya çıkan tüm eserlerin, niteliğine bakılmaksızın, Tedarikçinin herhangi bir tazminat hakkı olmaksızın, geri alınamaz bir şekilde Manuchar'ın münhasır mülkiyetine ait olacağını kabul eder.

10.3. Sözleşmenin yürütülmesinin bir parçası olarak, Tedarikçiye telif hakkıyla korunan herhangi bir eserin oluşturulması görevi verilirse, Tedarikçi, bu eserlere bağlı tüm fikri mülkiyet haklarının, bu hakların tüm süresi boyunca ve tüm dünya için Manuchar'a devredileceğini açıkça kabul eder. Bu devir, en geniş kapsamda, yani Sözleşmenin kurulduğu tarihte bilinen veya bilinmeyen tüm sömürü modları ve biçimleri için geçerlidir.

10.4. Malların ve/veya hizmetlerin satın alınması, Manuchar'a ve Bağlı Kuruluşlarına, malları ve/veya hizmetleri kullanmak, yapmak, yaptırmak, inşa etmek, inşa ettirmek, pazarlamak, satmak, kiralamak, lisanslamak, dağıtmak ve/veya başka bir şekilde elden çıkarmak için doğrudan veya dolaylı olarak Tedarikçi tarafından sahip olunan veya kontrol edilen tüm fikri mülkiyet hakları kapsamında geri alınamaz, dünya çapında, telifsiz ve tamamen ödenmiş, münhasır olmayan ve sürekli bir lisans verecektir.

10.5. Yukarıda Madde 10.4.'te belirtildiği gibi fikri mülkiyet ve patrimonyal hakların devri için tazminat, sırasıyla bir lisansın atfedilmesi, mallar ve/veya hizmetler için ödenen fiyattan karşılanacaktır. Tedarikçi herhangi bir ek tazminat alma hakkına sahip olmayacaktır.

10.6. Tedarikçi, Manuchar'ın numuneleri, verileri, çalışmaları, malzemeleri, ticari markaları ve fikri ve diğer mülkleri üzerinde herhangi bir hak, mülkiyet veya menfaate sahip olmayacak veya malların ve/veya hizmetlerin tek başına veya herhangi bir kombinasyon halinde tedarik edilmesi veya Manuchar'ın ticari markalarını veya ticari adlarını içeren ambalajların tedarik edilmesi, Tedarikçiye bu veya benzeri ticari markalar veya ticari adlar üzerinde herhangi bir hak veya unvan vermeyecektir. Tedarikçi, Manuchar'ın önceden yazılı onayı olmadan mallar veya hizmetlerle ilgili olarak herhangi bir ticari markayı, ticari adı veya diğer göstergeleri tek başına veya herhangi bir kombinasyonda kullanmayacak ve Manuchar tarafından izin verilen herhangi bir ticari markanın, ticari adın veya diğer göstergelerin kullanımı kesinlikle Manuchar'ın talimatlarına uygun olarak ve Manuchar tarafından belirtilen amaçlar doğrultusunda olacaktır.

10.7. Tedarikçi, Manuchar'ın önceden yazılı izni olmaksızın, basın bültenlerinde, web sitelerinde, reklamlarda, satış literatüründe veya başka bir şekilde Manuchar'a alenen herhangi bir atıfta bulunmayacak ve talep üzerine Manuchar'a yapılan herhangi bir atfı derhal silmeyi taahhüt edecektir.

 

11. Fikri Mülkiyet Tazminatı

 11.1. Tedarikçi, Manuchar'ı, bağlı kuruluşlarını, acentelerini ve çalışanlarını ve Manuchar'ın mallarından herhangi birini satan veya kullanan herhangi bir kişiyi, malların veya hizmetlerin herhangi birinin tek başına veya herhangi bir kombinasyonda veya bunların kullanımının herhangi bir üçüncü taraf fikri mülkiyet hakkını ihlal ettiği yönündeki herhangi bir üçüncü taraf iddiasıyla bağlantılı olarak tüm talepler, zararlar, maliyetler ve masraflar (kar kaybı ve makul avukatlık ücretleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) açısından tazmin edecek ve zararsız tutacaktır veya Manuchar tarafından yönlendirildiği takdirde, masrafları Tedarikçiye ait olmak üzere bu tür bir iddiayı savunacaktır.

11.2. Manuchar, Tedarikçiye bu tür herhangi bir iddiayı derhal yazılı olarak bildirecektir, ancak bildirimdeki herhangi bir gecikme, Tedarikçiyi bu tür bir gecikmeden zarar görmediği sürece buradaki yükümlülüklerinden kurtarmayacaktır. Tedarikçi, böyle bir taleple bağlantılı olarak Manuchar'ın makul olarak talep edebileceği tüm yardımı sağlayacaktır.

11.3. Sözleşme kapsamında tedarik edilen herhangi bir mal veya hizmetin tek başına veya herhangi bir kombinasyon halinde bir ihlal teşkil ettiğine karar verilirse veya kullanımları yasaklanırsa, Tedarikçi, Manuchar tarafından yönlendirildiği şekilde, ancak masrafları kendisine ait olmak üzere: ya

 • Manuchar veya müşterileri için mal veya hizmetleri tek başına veya herhangi bir kombinasyon halinde kullanmaya devam etme hakkını temin etmek; veya
 • mal veya hizmetleri tek başına veya herhangi bir kombinasyon halinde işlevsel, ihlal etmeyen bir eşdeğeriyle değiştirmek veya modifiye etmek.

11.4. Tedarikçi, yukarıdaki Madde 11.3. kapsamındaki yükümlülüğünü yerine getiremezse, Manuchar Sözleşmeyi feshedebilir ve böyle bir fesih üzerine Tedarikçi, Tedarikçinin burada belirtildiği gibi Manuchar'ı tazmin etme yükümlülüğüne halel getirmeksizin, ödenen bedeli Manuchar'a geri ödeyecektir.

 

12. Tazminat

Tedarikçi, Manuchar'ı, bağlı kuruluşlarını, acentelerini ve çalışanlarını ve mal ve hizmetlerden herhangi birini satan veya kullanan herkesi, her türlü dava, eylem, yasal veya idari işlem, iddia, talep, zarar, hüküm, yükümlülük, faiz, avukatlık ücretleri, masraf ve giderlerden (özel, dolaylı, arızi, sonuç olarak ortaya çıkan zararlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) tazmin edecek ve zarar görmesini engelleyecektir, Malların tesliminden veya Anlaşma kapsamındaki hizmetlerin yerine getirilmesinden önce veya sonra ortaya çıksın, Tedarikçinin veya onun talimatı veya kontrolü altında veya onun adına hareket eden herhangi birinin mallar, hizmetler veya Anlaşma kapsamında Tedarikçi tarafından Manuchar'a sağlanan diğer bilgilerle bağlantılı olarak eylemlerinden, ihmallerinden, hatalarından, açık veya zımni garantinin ihlalinden, Anlaşma hükümlerinden herhangi birinin ihlalinden veya ihmalinden kaynaklanan veya kaynaklandığı iddia edilen herhangi bir şekilde.

 

13. Yasalara ve Manuchar'ın Davranış Kurallarına Uyum

13.1. Tedarikçi, tüm adil çalışma, fırsat eşitliği, çevre ve ticaret uyum yasaları ve düzenlemeleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm yasa ve düzenlemelere her zaman uyacaktır. Tedarikçi, Manuchar'ın mal ve hizmetleri kullanırken yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uymasını sağlamak için gereken her türlü bilgiyi Manuchar'a sağlayacaktır. Tedarikçi, Amerika Birleşik Devletleri'nde iş yapan bir kişi veya tüzel kişilik ise ve mallar ve/veya hizmetler Manuchar'a federal sözleşme veya alt sözleşme kapsamında satılıyorsa, federal tüzük veya yönetmelik tarafından sözleşmelere veya alt sözleşmelere eklenmesi gereken tüm geçerli satın alma düzenlemeleri işbu belgeye referans olarak dahil edilmiştir. Ayrıca, Tedarikçi Amerika Birleşik Devletleri'nde iş yapan bir kişi veya tüzel kişilik ise, 41 Federal Yönetmelikler Kanunu, Bölüm 60-1.4, 60-250.5 ve 60-741.5'te belirtilen Eşit İstihdam Fırsatı Maddeleri işbu belgeye referans olarak dahil edilmiştir.

13.2. Tedarikçi, Manuchar'ın web sitesinde (İndirme merkezi | Manuchar) bulunabilen Davranış Kurallarının bir kopyasını aldığını kabul eder.  Tedarikçi, Sözleşmenin ifası sırasında bu Davranış Kurallarında belirtilen ilkelere saygı gösterecektir.

 

14. Kişisel Veriler

14.1. Tedarikçi, Anlaşma amacıyla veya Anlaşma ile bağlantılı olarak, hassas veriler de dahil olmak üzere, tanımlanmış veya tanımlanabilir bir bireyle ("Kişisel Veriler") ilgili herhangi bir formdaki bilgileri işleyebilir. Bu Madde 14, Kişisel Verilerin bu şekilde İşlenmesine ilişkin olarak Tarafların şartlarını ve ilgili hak ve görevlerini belirler. Sözleşmede kullanıldığında, "İşleme", Kişisel Verilerin toplanması, kaydedilmesi, yeniden düzenlenmesi, organize edilmesi, depolanması, yüklenmesi, uyarlanması veya değiştirilmesi, geri alınması, danışılması, görüntülenmesi, kullanılması, ifşa edilmesi, yayılması, kaldırılması, silinmesi veya imha edilmesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere otomatik yollarla veya başka bir şekilde gerçekleştirilen herhangi bir işlem veya işlemler dizisi anlamına gelecektir ("İşlem" ve "İşlenen" buna göre yorumlanacaktır).

14.2. Tedarikçi, Kişisel Verilerin kontrolörü ve/veya işleyicisi olarak hareket edebilir. Tedarikçi, Kişisel Verileri bir kontrolör olarak İşlediğinde, kendisinin ve Sözleşmenin ifasıyla ilgili personelinin tüm Kişisel Verileri, Kişisel Verilerin işlenmesi, korunması, gizliliği veya güvenliği için geçerli olan tüm yasa ve yönetmeliklere uygun olarak İşleyeceğini taahhüt ve garanti eder. Tedarikçinin Kişisel Verileri bir işleyici olarak İşlediği durumlarda, söz konusu İşleme ile ilgili olarak Madde 14.4'e uyacaktır.

14.3. İşlemenin süresi, Sözleşmenin süresi artı sürenin sona ermesinden Kişisel Verilerin Tedarikçi tarafından Sözleşmeye uygun olarak silinmesine veya iade edilmesine kadar geçen süre ile sınırlı olacaktır.

14.4. Tedarikçi, kendisinin ve Sözleşmenin ifası ile ilgili personelinin aşağıdakileri yapacağını taahhüt ve garanti eder:

 • Tüm Kişisel Verileri, Kişisel Verilerin işlenmesi, korunması, gizliliği veya güvenliği için geçerli olan tüm yasa ve yönetmeliklere ve Manuchar tarafından İşleme ile ilgili olarak sağlanan tüm diğer talimatlara uygun olarak işleyecektir.
 • Kişisel Verileri uygun ve doğru bir şekilde ve yalnızca mal ve hizmetleri tedarik etmek için gerekli olduğu ölçüde işleyecektir;
 • Kişisel Verileri Manuchar tarafından izin verilmeyen veya talimat verilmeyen amaçlar için İşlememek;
 • Kişisel Verilere yalnızca Sözleşmenin ifası ile ilgili Tedarikçi personelinin erişebilmesini sağlayacak ve bu personelin Kişisel Verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumasını ve sürdürmesini zorunlu kılacaktır;
 • Uygun bir güvenlik seviyesi sağlamak ve Kişisel Verileri korumak için uygun teknik ve organizasyonel güvenlik önlemlerini uygulamak;
 • Manuchar'ın veri koruma etki değerlendirmelerinin gerçekleştirilmesi için gerekli olduğu durumlarda Manuchar ile işbirliği yapmak;
 • Manuchar'ın önceden yazılı onayı olmadan Kişisel Verileri herhangi bir üçüncü tarafa ifşa etmemek. Yetkili bir hükümet veya yarı hükümet makamına veya mahkemeye ifşa talebinde bulunulması durumunda, yasaların izin vermesi halinde, Tedarikçi Manuchar'ı talebin tam niteliği ve bu talebe uyma konusundaki yasal yükümlülüğü hakkında bilgilendirecektir;
 • Bu Madde 14'ün ihlalinden haberdar olduktan sonra gecikmeksizin ve en geç 24 saat içinde Manuchar'ı bilgilendirecektir. Tedarikçi, güvenlik önlemlerindeki eksiklikleri gidermek ve herhangi bir yeniden oluşumu önlemek için gerekli ve uygun tüm düzeltici eylemleri derhal gerçekleştirecek ve yürürlükteki yasaların ve Manuchar'ın gerektirdiği bu tür bir güvenlik olayıyla ilgili her türlü eylemi gerçekleştirecektir;
 • Kişisel Verileri, Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla gerekenden daha uzun süre tutmamak. Tedarikçinin Kişisel Verilerle ilgili yasal ve düzenleyici yükümlülüklerine tabi olarak, Tedarikçi, Tedarikçinin ve Kişisel Verileri kendi adına İşleyen personelinin (a) elinde veya kontrolünde bulunan tüm Kişisel Verileri ve bunların tüm kopyalarını Manuchar'ın ilk talebi üzerine derhal Manuchar'a ve/veya Manuchar'ın seçeceği üçüncü bir tarafa iade etmesini sağlayacaktır; ve (b) Sözleşmenin her ne sebeple olursa olsun feshedilmesi üzerine Kişisel Verileri kullanmayı bırakır ve Manuchar'ın kendi tercihine bağlı olarak ya Manuchar'a ve/veya Manuchar'ın seçtiği üçüncü bir tarafa derhal ve güvenli bir şekilde iade edilmesini ya da tüm Kişisel Verilerin elindeki veya kontrolündeki tüm kopyalarla birlikte güvenli bir şekilde silinmesini ve imha edilmesini sağlar;
 • Kişisel Verilerin, mal ve hizmetlerin sağlanması için gerekli olduğu şekilde Avrupa Ekonomik Alanı dışına aktarılması durumunda, Kişisel Verilerin Tedarikçinin bağlı kuruluşlarına veya alt işleyicilerine aktarımının yasal olarak tanınan bir aktarım mekanizması temelinde gerçekleşmesini sağlamak;
 • Kişisel Verilere erişim, düzeltme veya silme talepleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bireylerden alınan her türlü şikayet, talep veya soruyu gecikmeksizin Manuchar'a bildirecektir. Tedarikçi, Manuchar tarafından özel olarak talimat verilmediği sürece bireye doğrudan yanıt vermeyecektir. Tedarikçi, bireylerden gelen şikayet, talep veya soruları ele almak ve çözmek için her durumda Manuchar ile işbirliği yapacaktır;
 • İşleme için geçerli olan ve Sözleşmede belirtilen yükümlülüklere uygunluğu göstermek için gerekli tüm bilgileri Manuchar'a sunacaktır.

14.5. Manuchar, Tedarikçinin Kişisel Verileri İşlemek için alt işleyicileri görevlendirebileceğini kabul eder ve onaylar. Tedarikçi, alt işleyicilerin Kişisel Verilerin İşlenmesi ile ilgili olarak Tedarikçinin bu Madde kapsamında bağlı olduğu aynı veri koruma yükümlülüklerine sözleşmeyle bağlı olmasını sağlayacaktır. Tedarikçi, alt işleyicinin Sözleşmeyi yerine getirmesinin yanı sıra alt işleyicinin İşleme ile ilgili herhangi bir eylemi veya ihmali için Manuchar'a karşı tamamen sorumlu olmaya devam eder.

 

15. Yaptırımlar, İhracat Kontrolü ve Boykot Karşıtı

15.1. "Yaptırımlar", ABD, Birleşik Krallık, AB (veya ilgili Üye Devletleri), BM veya herhangi bir hükümet makamı tarafından kabul edilen her türlü ticari, ekonomik ve/veya finansal yaptırım veya ihracat kontrolü (bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, askeri ve çift kullanımlı ürünler ve teknolojiler, kimyasal öncüller (uyuşturucu ve patlayıcılar), tehlikeli kimyasallar, böcek ilaçları ve ozon tabakasını incelten maddelerle ilgili ithalat ve ihracat kısıtlamalarının yanı sıra kanun hükmünde olan ilgili herhangi bir yasa, yönetmelik, emir, tüzük, karar, kararname, kısıtlayıcı önlem veya diğer gereklilikler dahil) anlamına gelir.

15.2. Tedarikçi, ne kendisinin ne de doğrudan veya dolaylı olarak sahibi olduğu veya kontrol ettiği ya da adına veya talimatıyla hareket ettiği herhangi bir kişi veya kuruluşun herhangi bir Yaptırımın belirlenmiş hedefi olmadığını veya ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi ("OFAC") tarafından yönetilen kapsamlı yaptırımlara tabi bir ülkede olağan olarak ikamet eden bir birey veya bu ülkenin yasalarına göre kurulmuş bir kuruluş (topluca "Yaptırıma Tabi Kişi") olmadığını beyan ve garanti eder. Tedarikçi, kendisinin ve tedarikçilerinin, acentelerinin, yüklenicilerinin ve temsilcilerinin ("Tedarikçi İlgili Tarafları") bu Sözleşmenin ifasında yürürlükteki tüm Yaptırımların gerekliliklerine tam olarak uyacağını diğerine karşı kabul ve taahhüt eder.

15.3. Tedarikçi, bu Sözleşmenin ifasında tedarik edilen malların doğrudan veya dolaylı olarak Yaptırım Uygulanan Kişi veya Ülke menşeli olmadığını, Yaptırım Uygulanan Ülke bayrağı altında seyreden veya Yaptırım Uygulanan Kişi olan bir gemide taşınmadığını veya Manuchar, bankaları, sigortacıları, acenteleri, yüklenicileri, temsilcileri veya hissedarları ("Manuchar İlgili Tarafları") tarafından Yaptırımların ihlaline neden olacak veya Manuchar İlgili Taraflarını herhangi bir Yaptırımın etkilerine maruz bırakacak herhangi bir şekilde ele alınmadığını kabul ve taahhüt eder.

15.4. Tedarikçi, ABD, Birleşik Krallık, BM, AB (veya ilgili üye devletleri) veya başka herhangi bir hükümet makamının boykot karşıtı yasalarını veya düzenlemelerini ihlal eden veya başka şekilde yasaklanan veya cezalandırılan belge talepleri de dahil olmak üzere herhangi bir şart veya taleple işbirliği yapmayacak, bunları kabul etmeyecek veya bunlara uymayacaktır ve Tedarikçi İlgili Taraflarının bunlara uymasını sağlayacaktır.

15.5. Yukarıda belirtilenlere halel getirmeksizin, Tedarikçi, Manuchar'ın bu Maddeye uygunluğu desteklemek ve/veya doğrulamak için bilgi ve/veya belgesel kanıtlara yönelik makul talepleriyle işbirliği yapmayı kabul eder.

15.6. Bu Madde 15'teki her bir yükümlülük, garanti ve taahhüt, Sözleşmenin temel bir koşulu olarak kabul edilecek ve bunların ihlali, Manuchar'a herhangi bir bildirimde bulunmaksızın ve Tedarikçiye karşı başka bir yükümlülük altına girmeksizin Sözleşmeyi derhal feshetme hakkı verecektir. Tedarikçi, bu Maddenin ihlaline neden olabilecek herhangi bir değişiklik veya durumu derhal Manuchar'a yazılı olarak bildirecektir.

 

16. Yolsuzlukla Mücadele ve Kara Para Aklamayla Mücadele

16.1. Taraflardan her biri, diğerine karşı, Sözleşme ile bağlantılı olarak, rüşvetle mücadele ve kara para aklama ile ilgili olarak AB veya BM, ABD ve 1977 tarihli ABD Yurtdışı Yolsuzluk Faaliyetleri Yasası ve Birleşik Krallık ve 2010 tarihli Birleşik Krallık Rüşvet Yasası (bundan böyle "Yolsuzlukla Mücadele ve Kara Para Aklama ile Mücadele Yasaları" olarak anılacaktır) gibi, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir devlet veya hükümet veya uluslararası kuruluş tarafından kabul edilen yürürlükteki tüm yasalara, düzenlemelere, emirlere, yönetmeliklere, kararlara, kararnamelere veya kısıtlayıcı önlemlere ve/veya kanun hükmünde olan diğer gerekliliklere tam olarak uyacağını kabul ve taahhüt eder. ABD ve 1977 tarihli Yurtdışı Yolsuzluk Faaliyetleri Yasası ve Birleşik Krallık ve 2010 tarihli Birleşik Krallık Rüşvet Yasası (bundan böyle "Yolsuzlukla Mücadele ve Kara Para Aklamayla Mücadele Yasaları" olarak anılacaktır). Özellikle, taraflardan her biri diğerine, doğrudan veya dolaylı olarak, aşağıdakilere herhangi bir para veya değerli başka bir şey ödemeyeceğini, teklif etmeyeceğini, vermeyeceğini veya ödeme sözü vermeyeceğini veya ödenmesine izin vermeyeceğini veya mali bir avantaj sağlamayacağını beyan, garanti ve taahhüt eder: a. bir hükümet yetkilisi veya bir hükümetin veya herhangi bir hükümetin herhangi bir departmanının, ajansının veya enstrümanının bir memuru veya çalışanı; b. uluslararası bir kamu kuruluşunun bir memuru veya çalışanı; c. herhangi bir hükümet veya söz konusu hükümetin veya herhangi bir uluslararası kamu kuruluşunun bir departmanı, ajansı veya aracı için veya adına resmi bir sıfatla hareket eden herhangi bir kişi; d. herhangi bir siyasi parti veya yetkilisi veya herhangi bir siyasi makam adayı; veya e. başka herhangi bir özel kişi, birey veya kuruluş. Bu Maddede yer alan her bir yükümlülük, garanti ve taahhüt Sözleşmenin temel bir koşulu olarak kabul edilecek ve bunların ihlali, ihlalde bulunmayan tarafa diğer tarafa karşı herhangi bir yükümlülük altına girmeksizin Sözleşmeyi derhal feshetme hakkı verecektir.

16.2. Tedarikçi, kendisinin ve acentelerinin, yüklenicilerinin ve temsilcilerinin bu sözleşmenin ifası sırasında yürürlükteki tüm Yolsuzlukla Mücadele ve Kara Para Aklamayı Önleme Yasalarının gerekliliklerine tam olarak uyacağını kabul ve taahhüt eder.

 

17. Gümrük Uyumluluğu

17.1. Yıllık olarak veya Manuchar'ın daha önceki talebi üzerine Tedarikçi, Manuchar'a (i) malların alındığı ülkenin gümrük makamlarının ve (ii) Amerika Birleşik Devletleri'ninkiler de dahil olmak üzere yürürlükteki tüm ihracat lisansı düzenlemelerinin gerekliliklerini karşılamaya yetecek mallarla ilgili bir tedarikçi menşe beyanı sağlayacaktır. Beyanda özellikle malların veya bir kısmının Amerika Birleşik Devletleri'nde üretilip üretilmediği veya Amerika Birleşik Devletleri menşeli olup olmadığı açıkça belirtilmelidir. Tedarikçi tarafından tedarik edilen çift kullanımlı mallar veya başka şekilde sınıflandırılmış mallar, sınıflandırma kodlarıyla açıkça tanımlanmalıdır.

17.2. Bölgesel veya serbest ticaret anlaşmalarının, genel referans sistemlerinin veya diğer tercihli düzenlemelerin uygulanmasına uygun olan tüm mallar için, tercihli menşe statüsünü teyit etmek üzere malları uygun belgesel kanıtlarla (örn. Tedarikçi beyanı, tercihli menşe sertifikası/fatura beyanı) birlikte teslim etmek Tedarikçinin sorumluluğundadır.

17.3. Tedarikçi, her malın (veya malın üzerinde yer yoksa malın konteynerinin) menşe ülkesini işaretleyecektir. Tedarikçi, malları işaretlerken, teslim aldığı ülkenin gümrük makamlarının gerekliliklerine uyacaktır. Herhangi bir mal ithal edilirse, Tedarikçi mümkün olduğunda Manuchar'ın kayıtlı ithalatçı olmasına izin verecektir. Manuchar'ın kayıtlı ithalatçı olmaması ve Tedarikçinin mallar için gümrük vergisi geri çekme hakkı elde etmesi durumunda, Tedarikçi, Manuchar'ın talebi üzerine, ithalatı kanıtlamak ve gümrük vergisi geri çekme haklarını Manuchar'a devretmek için teslim alınan ülkenin gümrük makamları tarafından istenen belgeleri Manuchar'a sağlayacaktır.

 

18. Sorumluluğun Sınırlandırılması

18.1. Taraflardan hiçbiri, kendi ihmalinden, dolandırıcılıktan kaynaklanan ölüm veya kişisel yaralanma veya kanunen hariç tutulamayacak veya sınırlandırılamayacak herhangi bir sorumluluk için sorumluluğunu hariç tutmaz veya sınırlandırmaz.

18.2. Madde 18.1'e tabi olarak, Manuchar, hiçbir durumda, dolaylı, arızi, özel, sonuç olarak ortaya çıkan veya cezai zararlar için herhangi bir sorumluluk teorisi altında sorumlu olmayacaktır; bu, Manuchar'a bu tür zararların olasılığı hakkında bilgi verilmiş olsa bile, kar veya gelir kaybı, iş fırsatlarının kaybı, görüntü kaybı veya veri kaybı için zararlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere ve hiçbir durumda Manuchar, Tedarikçiye, haleflerine veya devralanlarına, Sözleşme kapsamında tam performans için Tedarikçiye ödenmesi gereken tutarı aşan zararlar için sorumlu olmayacaktır.

 

19. Mücbir Sebepler

19.1. Taraflardan herhangi birinin Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmesi mücbir sebep (Tedarikçinin kontrolü dışında ve öngörülemeyen bir olay) nedeniyle engellenirse ve söz konusu taraf mücbir sebebin varlığına ilişkin yeterli kanıt sunmuşsa, ilgili yükümlülüğün ifası mücbir sebep süresince askıya alınacaktır. Mücbir sebebe başvuran taraf, diğer tarafa yazılı bildirimde bulunarak, ifa etmeme durumunun derhal feshi haklı kılması halinde derhal ve her halükarda mücbir sebep teşkil eden durumun otuz (30) günden fazla sürmesi halinde Sözleşmeyi derhal geçerli olmak üzere feshetme hakkına sahip olacak ve bu bildirim üzerine diğer taraf fesihle ilgili olarak herhangi bir tazminat alma hakkına sahip olmayacaktır. Tedarikçi açısından mücbir sebepler, kara veya deniz taşımacılığı gibi uygun ulaşım araçlarının mevcut olmaması, personel veya üretim malzemesi veya kaynak sıkıntısı, grev, resmi olarak ilan edilmemiş salgın veya pandemi, Tedarikçinin sözleşme yaptığı üçüncü tarafların sözleşmeyi ihlali, Tedarikçinin mali sorunları veya Tedarikçinin tedarik edilecek yazılımla ilgili gerekli lisansları veya tedarik edilecek mal veya hizmetlerle ilgili gerekli yasal veya idari izinleri veya yetkilendirmeleri sağlayamamasını hiçbir durumda içermez.

19.2. Tedarikçi tarafında mücbir sebep olması durumunda, Tedarikçi, mümkün olduğu durumlarda, normal kaynaklardan yeterli mal temin edilinceye kadar, normal üretim ve dağıtım sistemi içinde veya dışında başka kaynaklardan mal temin etmek için elinden gelen çabayı gösterecektir. Manuchar, herhangi bir maliyete katlanmaksızın, bu tür ikame malları reddetme ve varsa alternatif bir çözüm arama hakkına sahip olacaktır.

 

20. Askıya Alma ve İptal

20.1. Manuchar'ın Sözleşme kapsamında veya kanunen sahip olduğu diğer haklara veya çözüm yollarına halel getirmeksizin, Manuchar kendi takdirine bağlı olarak aşağıdaki durumlarda Tedarikçiye derhal yürürlüğe girecek yazılı bir bildirim yoluyla Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinin ifasını tamamen veya kısmen askıya alma veya Sözleşmenin tamamen veya kısmen feshedildiğini beyan etme hakkına sahip olacaktır:

 • Tedarikçinin kendi isteğiyle iflas başvurusunda bulunması veya iflas dilekçesine konu olması veya iflas, kayyımlık, tasfiye, alacaklıların yararına temlik veya benzer bir işlemle ilgili herhangi bir işlem;
 • Tedarikçinin olağan seyrinde iş yapmayı bırakması veya bırakma tehdidinde bulunması;
 • Tedarikçinin Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinden herhangi birini ihlal etmesi veya Manuchar'ın makul takdir yetkisine dayanarak Tedarikçinin malları teslim edemeyeceğini veya hizmetleri gerektiği gibi yerine getiremeyeceğini belirlemesi; veya
 • Tedarikçi, Manuchar tarafından talep edildikten sonra yeterli performans güvencesi sağlayamazsa.

20.2. Manuchar, Madde 20.1 kapsamındaki haklardan herhangi birini kullanması nedeniyle Tedarikçiye karşı sorumlu olmayacaktır.

 

21. Gizlilik

21.1. Tedarikçi, Sözleşmenin varlığını ve içeriğini ve Manuchar tarafından veya Manuchar adına sağlanan veya Tedarikçi tarafından Sözleşme kapsamında Manuchar için üretilen tüm bilgileri gizli olarak ele alacaktır ("Gizli Bilgiler"). Gizli Bilgiler, Tedarikçi tarafından yalnızca Sözleşmenin amaçları doğrultusunda kullanılacaktır. Tedarikçi, Gizli Bilgileri kendi gizli bilgilerine gösterdiği özenden daha az olmamak kaydıyla koruyacak, ancak her zaman en azından makul özeni gösterecektir. Tüm bu bilgiler Manuchar'ın mülkiyetinde kalacaktır ve Tedarikçi, Manuchar'ın talebi üzerine, tüm bu bilgileri derhal Manuchar'a iade edecek ve herhangi bir kopyasını elinde tutmayacaktır.

21.2. Tedarikçi, Gizli Bilgileri gizli ve gizli olarak ele alacak ve Manuchar'ın açık yazılı izni dışında, Anlaşma süresi boyunca ve sonrasında beş (5) yıl boyunca hiçbir zaman herhangi bir Gizli bilgiyi ifşa etmeyecek, dağıtmayacak, yayınlamayacak, kopyalamayacak, çoğaltmayacak, satmayacak, ödünç vermeyecek, manipüle etmeyecek veya başka bir şekilde kullanmayacak veya kullanılmasına izin vermeyecektir.

 

22. Çeşitli

 22.1. Tedarikçi, Manuchar tarafından aksi kararlaştırılmadıkça, ölüm dahil olmak üzere bedensel yaralanma talepleri ve malların veya hizmetlerin kullanımından veya Tedarikçinin Sözleşme kapsamındaki eylem veya ihmallerinden kaynaklanabilecek diğer zararlar için asgari bir milyon Euro limitli yeterli ve kapsamlı ticari genel sorumluluk sigortası (ürün sorumluluğu, maddi hasar ve kişisel yaralanma sorumluluğu ve Manuchar tarafından zaman zaman talep edilebilecek diğer sorumluluklar dahil) yaptıracaktır. Bu tür sigorta poliçeleri, uygun lisanslı ve mali açıdan sorumlu sigortacılarla yazılacaktır. Tedarikçi, Manuchar'a en az otuz (30) gün önceden yazılı bildirimde bulunarak sigorta kapsamındaki herhangi bir iptal veya azaltma hakkında bilgi verecektir. Gerekli teminatları, limitleri ve sigorta poliçelerini gösteren sigorta sertifikaları, Manuchar'ın talebi üzerine Tedarikçi tarafından Manuchar'a verilecektir.

22.2. Tedarikçi, Manuchar'ın bir temsilcisi olarak değil, bağımsız bir yüklenici olarak bu Sözleşme kapsamında malları sağlayacak ve hizmetleri sunacaktır ve Sözleşmede yer alan hiçbir şey, Tedarikçinin Manuchar'a olan ekonomik bağımlılığının derecesine bakılmaksızın taraflar arasında bir ortaklık, ortak girişim veya istihdam ilişkisi yaratmayı amaçlamamaktadır.

22.3. Tedarikçi, Manuchar'ın önceden yazılı izni olmaksızın Sözleşme kapsamındaki hak veya yükümlülüklerinden herhangi birini alt sözleşme yapmayacak, devretmeyecek, rehin vermeyecek veya temlik etmeyecektir. Tedarikçi, Manuchar tarafından onaylanıp onaylanmadığına bakılmaksızın, Manuchar'ın bu tür üçüncü taraflara karşı rücu etme haklarına halel getirmeksizin, herhangi bir üçüncü tarafın eylemlerinden tamamen sorumlu kalacaktır.

22.4. Manuchar'ın Sözleşmenin herhangi bir hükmünü uygulamaması veya geciktirmesi, söz konusu hükümden veya Manuchar'ın Sözleşmenin her bir hükmünü uygulama hakkından feragat ettiği anlamına gelmeyecektir. Taraflar arasında hiçbir seyir veya önceki ilişkiler ve ticaretin hiçbir kullanımı, Sözleşmenin anlamını belirlemek için geçerli olmayacaktır. Manuchar ve Tedarikçi tarafından imzalanan Sözleşmeye özel olarak atıfta bulunan bir yazıyla yapılmadıkça, Sözleşmenin şartlarından feragat, onay, değişiklik veya tadilat bağlayıcı olmayacaktır.

22.5. Bu Koşulların ve Sözleşmenin herhangi bir hükmünün (hükümlerinin) yetkili bir mahkeme veya gelecekteki herhangi bir yasama veya idari eylem tarafından geçersiz, hukuka aykırı veya uygulanamaz olduğuna karar verilmesi durumunda, bu karar veya eylem Sözleşmenin diğer hükümlerinin geçerliliğini veya uygulanabilirliğini ortadan kaldırmayacaktır. Geçersiz, hukuka aykırı veya uygulanamaz olduğuna karar verilen bu tür herhangi bir hüküm, yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde, maddenin asıl amacını yansıtan benzer önemde bir hükümle değiştirilecektir.

22.6. Garanti, Fikri Mülkiyet, Gizlilik ve Kişisel Veriler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Sözleşmenin feshi veya sona ermesinden sonra da geçerliliğini sürdürecek olan açık veya zımni tüm hüküm ve koşulları geçerliliğini sürdürecektir.

 

23. Hukuk ve İhtilaflar

23.1. Sözleşme, Uluslararası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (1980) hariç olmak üzere ve uygulanacak diğer yasaları belirleyen Uluslararası Özel Hukuk ilkeleri hariç olmak üzere, her bakımdan Alıcının kayıtlı ofisinin bulunduğu ülkenin yasalarına göre yorumlanacak ve yönetilecektir.

23.2. Sözleşme ile bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir ihtilaf, münhasıran Alıcının kayıtlı ofisinin bulunduğu yargı alanındaki yetkili mahkemeye veya Alıcının tercihine bağlı olarak Tedarikçinin kayıtlı ofisinin yetkili mahkemesine sunulacaktır.