Sözleşme için Temel Koşullar

Bir Manuchar grup şirketine (doğrudan veya dolaylı olarak) hizmet veya mal teslim eden herhangi bir tedarikçi, müşteri veya diğer taraf, aşağıdaki hükümlerin sözleşmenin ve herhangi bir Manuchar grup şirketi ile (doğrudan veya dolaylı) ilişkilerinin temel koşulları olduğunu kabul eder.

Bir Manuchar grup şirketi ile iş yaparak, bu hükümlere uymayı taahhüt edersiniz.

1. Uluslararası yaptırımlara uygunluk

1.1. "Yaptırımlar", ABD, Birleşik Krallık, AB (veya ilgili Üye Devletleri), BM veya başka herhangi bir hükümet makamı tarafından kabul edilen askeri ve çift kullanımlı ürünler ve teknolojiler, kimyasal öncüller (uyuşturucu ve patlayıcı), tehlikeli kimyasallar, böcek ilaçları ve ozon tabakasını incelten maddelerle ilgili ithalat ve ihracat kısıtlamalarının yanı sıra kanun hükmünde olan ilgili herhangi bir yasa, yönetmelik, emir, tüzük, karar, kararname, kısıtlayıcı önlem veya diğer gereklilikler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü ticari, ekonomik ve/veya mali yaptırım veya ihracat kontrolü anlamına gelir.

1.2. Ne sizin ne de doğrudan veya dolaylı olarak sahibi olduğunuz veya kontrol ettiğiniz ya da adına veya talimatıyla hareket ettiğiniz herhangi bir kişi veya kuruluşun herhangi bir Yaptırımın belirlenmiş hedefi olmadığını veya ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi ("OFAC") ("Yaptırım Uygulanan Ülke") tarafından yönetilen kapsamlı yaptırımlara tabi bir ülkede olağan olarak ikamet eden bir birey veya bu ülkenin yasaları uyarınca kurulmuş bir kuruluş olmadığını (topluca "Yaptırım Uygulanan Kişi") beyan ve taahhüt etmektesiniz.  Siz ve tedarikçileriniz, acenteleriniz, yüklenicileriniz ve temsilcilerinizin ("İlgili Taraflar") Sözleşme(ler)in ifası sırasında yürürlükteki tüm Yaptırımların gerekliliklerine tam olarak uyacağınızı kabul ve taahhüt etmektesiniz.

1.3. Sizinle yapılan sözleşmenin ifası sırasında bize veya bizim tarafımızdan tedarik edilen malların (ilgili olana bağlı olarak) doğrudan veya dolaylı olarak Yaptırım Uygulanan Kişi veya Ülke menşeli olmadığını veya sırasıyla doğrudan veya dolaylı olarak Yaptırım Uygulanan Kişi veya Yaptırım Uygulanan Ülkeye yeniden satılmayacağını kabul ve taahhüt etmektesiniz. Mallar, Yaptırım Uygulanan bir Ülkenin bayrağı altında uçan veya Yaptırım Uygulanan bir Kişi olan bir gemide taşınmaz veya taşınmayacaktır veya Manuchar, bankaları, sigortacıları, acenteleri, yüklenicileri, temsilcileri veya hissedarları ("Manuchar İlgili Tarafları") tarafından Yaptırımların ihlaline neden olacak veya Manuchar İlgili Taraflarını herhangi bir Yaptırımın etkilerine maruz bırakacak herhangi bir şekilde ele alınmayacaktır.

1.4. Ayrıca, bizim veya Manuchar İlgili Taraflarının Yaptırımları ihlal etmesine neden olacak veya bizi veya Manuchar İlgili Taraflarını herhangi bir Yaptırımın etkilerine maruz bırakacak şekilde, bu tür bir ülke, banka veya başka bir kuruluş veya organ veya tesis aracılığıyla veya bunlar aracılığıyla bize ödeme yapmayacağınızı ve Yaptırımları ihlal etmeden mallar için tam ödeme yapılmasını sağlayacağınızı beyan ve garanti etmektesiniz.

1.5. Tarafımızdan tedarik edilen veya işlenen malların (ilgili ise) müşteriniz tarafından kullanılmayacağını veya müşteriniz tarafından bizim veya Manuchar İlgili Taraflarının Yaptırımları ihlal etmesine veya başka bir şekilde herhangi bir Yaptırımın etkilerine neden olacak şekilde tedarik edilmeyeceğini garanti edersiniz.

1.6. ABD, Birleşik Krallık, BM, AB (veya ilgili üye devletleri) veya başka herhangi bir hükümet makamının boykot karşıtı yasa veya yönetmeliklerini ihlal eden veya başka bir şekilde yasaklanan veya cezalandırılan, belgesel talepler de dahil olmak üzere hiçbir şart veya taleple işbirliği yapmayacak, bunları kabul etmeyecek veya bunlara uymayacaksınız ve İlgili Taraflarınızın da bunlara uymasını sağlayacaksınız.

1.7. Yukarıda belirtilenlere halel getirmeksizin, Manuchar'ın bu Maddeye uyumu desteklemek ve/veya doğrulamak için bilgi ve/veya belgesel kanıtlara yönelik makul talepleriyle işbirliği yapmayı kabul etmektesiniz. Yukarıda belirtilen hükümlere aykırılık sebebiyle Manuchar’ın uğrayacağı tüm zararlar tarafınıza rücu edileceğini kabul etmektesiniz.

2. Yolsuzlukla Mücadele ve Kara Para Aklama ile Mücadele yasalarına uyum

2.1. Manuchar'a, Sözleşme ile bağlantılı olarak, rüşvet ve kara para aklamayla mücadele ile ilgili AB, BM, ABD ve ABD Rüşvet Yasası gibi herhangi bir devlet veya hükümet veya uluslararası kuruluş tarafından kabul edilen ancak bunlarla sınırlı olmayan tüm geçerli yasalara, düzenlemelere, emirlere, yönetmeliklere, kararlara, kararnamelere veya kısıtlayıcı önlemlere ve/veya kanun hükmünde olan diğer gerekliliklere tam olarak uyacağınızı sırasıyla kabul ve taahhüt etmektesiniz.  ABD ve 1977 tarihli Yurtdışı Yolsuzluk Faaliyetleri Yasası ("FCPA") veya Birleşik Krallık ve 2010 tarihli Birleşik Krallık Rüşvet Yasası (bundan böyle "Yolsuzlukla Mücadele ve Kara Para Aklamayı Önleme Yasaları" olarak anılacaktır.) Özellikle, Manuchar'a doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir para veya diğer değerli şeyleri ödemeyeceğinizi, teklif etmeyeceğinizi, vermeyeceğinizi veya ödeme sözü vermeyeceğinizi veya ödenmesine izin vermeyeceğinizi veya aşağıdakilere mali bir avantaj sağlamayacağınızı beyan, garanti ve taahhüt etmektesiniz:

1. Bir hükümet yetkilisi veya bir hükümetin veya herhangi bir hükümetin herhangi bir departmanının, ajansının veya enstrümanının bir memuru veya çalışanı;
2. Uluslararası bir kamu kuruluşunun bir memuru veya çalışanı;
3. Herhangi bir hükümet veya böyle bir hükümetin dairesi, kurumu veya aracı ya da herhangi bir uluslararası kamu kuruluşu için veya bunlar adına resmi sıfatla hareket eden herhangi bir kişi;
4. Herhangi bir siyasi parti veya yetkilisi veya herhangi bir siyasi makam adayı; veya
5. Diğer herhangi bir özel kişi, birey veya kuruluş.

2.2. Siz ve İlgili Taraflarınızın Sözleşme(ler)in ifası sırasında yürürlükteki tüm Yolsuzlukla Mücadele ve Kara Para Aklamayı Önleme Yasalarının gerekliliklerine tam olarak uyacağınızı kabul ve taahhüt edersiniz.

 

Bize ulaşın ve bir sonraki işinizi keşfedin