Genel Satış Şartları ve Koşulları

İndirilebilir PDF Sürümü için lütfen İndirme Merkezimizi inceleyin.

Manuchar Group şirketleri arasında Manuchar NV, Manuchar Steel, Baubur, Parts Trading Company ve LDI yer alır.

1. Uygulamanın Kapsamı

1.1. Tüm tedarik, satış, hizmet ve ilgili tekliflerimiz ve sözleşmelerimiz, yazılı olarak ayrı bir sözleşmede açıkça kabul edilmediği sürece bu genel satış koşullarına (bundan böyle "Koşullar" olarak anılacaktır) bağlıdır. Devam eden bir iş ilişkisi durumunda, Koşullara açıkça atıfta bulunulmasa bile Koşullar gelecekteki işlemler için de geçerli olacaktır. Sipariş vererek, bir teklifi kabul ederek veya bizimle bir sözleşme yaparak alıcı ("Alıcı") bu Koşulları onaylar ve alıcının bu Koşulları okuyup kabul ettiği ve varsa kendi genel şartları ve koşullarından feragat ettiği varsayılır. Alıcı, yazılı olarak aksi açıkça belirtilmediği sürece tarafımızca gerçekleştirilen hiçbir eylemin, Alıcı tarafından teklif edilen sözleşme koşullarını kabul ettiğimiz şeklinde yorumlanamayacağını kabul eder.

1.2. Bu Koşullarda Incoterms; Uluslararası Ticaret Odası tarafından ilgili zamanda yayınlanan en son Uluslararası Ticari Terimler anlamına gelir.

1.3. Çelişen hükümler olması durumunda, onaylanan siparişin, teklifin veya sözleşmenin özel hükümleri, bu Koşullardan daha geçerli olacaktır.

1.4. Koşulları zaman zaman düzeltme, değiştirme veya başka şekilde düzenleme hakkını saklı tutarız. En son sürüm her zaman www.manuchar.com/legal-information adresinde bulunabilir ve yayınlandıktan hemen sonra geçerlilik kazanacak, bekleyen ve gelecekteki tüm siparişleri ve yayın tarihinden sonra yapılan tüm sözleşmeleri kapsayacaktır.

1.5. Koşulların ayrıca Fransızca ve İspanyolca sürümleri de mevcuttur, bu Koşullarda yer alan Madde 1.4'te belirtilen web sitesi üzerinden bunlara başvurulabilir. Tutarsızlıklar olması durumunda bu Koşulların belirtilen web sitesinde bulunan İngilizce sürümü geçerli olacaktır.

 

2. Teklifler ve Siparişler

2.1. Tekliflerimiz ve fiyatlandırmalarımız bağlayıcı değildir. Alıcının sözlü veya yazılı olarak verdiği her siparişi, bize yapılmış olan, bir sözleşme yapacağımız ve sözleşmede taahhüt edilen hüküm ve koşullara ve ilgili Koşullara tabi olacak bağlayıcı bir teklif olarak kabul edilir. Sözleşmeler, zeyilnameler, düzenlemeler veya yan sözleşmeler yalnızca (i) bir proforma fatura ile (proforma faturanın tabi tutulduğu çekincelerin hiçbirine halel getirmeksizin) yazılı onayımızdan veya (ii) (yan) sözleşme, zeyilname veya düzenlemeyi imzalamamızdan sonra devreye girmiş sayılacaktır. Alıcı, açık yazılı onayımızın olması durumu haricinde, hiçbir siparişi iptal edemez.

2.2. Alıcının siparişi için verdiğimiz yazılı onayın, Alıcı tarafından imzalanarak onaylanmış bir kopyası tarafımızca zamanında alınmadığı sürece o siparişle ilgili olarak sözleşme dahilinde veya dışında sorumlu tutulamayız. Sipariş için verdiğimiz yazılı onayda aksi öngörülmediği sürece, Alıcı, alındı onayından sonra iki (2) iş günü içinde siparişi imzalayıp geri göndermelidir.

2.3. Tüm tekliflerimiz aksi yazılı olarak kabul edilmediği sürece kredi teminatı onayına ve/veya kredi teminatının varlığına tabidir.

 

3. Fiyatlar

3.1. Fiyatlar, geçerli Incoterm'e (yukarıda tanımlandığı gibi) göre kendi hesabımıza tüm vergiler, harçlar, gümrük vergileri, masraflar, sigorta ve nakliye ücretleri dahil olmak üzere ücretleri içerir. Herhangi bir yetki alanındaki katma değer vergisi veya benzer yabancı vergi, harç veya gümrük vergisi dahil olmak üzere diğer tüm masraflar ve ücretler hariçtir ve bunlar Alıcı tarafından üstlenilir.

3.2. Malları Alıcıya sağlamakla ilgili maliyetlerde (örn. ithalat/ihracat vergileri veya diğer harçlar, sigorta primleri, nakliye veya emtia piyasası fiyatları) değişiklik olması durumunda veya geçerliyse zorluk ikramiyesiyle (örn. sel, sığ su veya buz olması durumunda) teklif edilen fiyatları artırma hakkına sahibiz.

 

4. Teslimat

4.1. Siparişlerde ve tekliflerde belirtilen teslimat tarihleri bağlayıcı değildir ve yazılı olarak açıkça aksi kabul edilmediği sürece sadece belirtme amaçlıdır. Hiçbir durumda, malların teslimatı veya herhangi bir hizmetin performansındaki herhangi bir gecikmeden dolayı veya bununla bağlantılı olarak Alıcının karşılaştığı herhangi bir zarar veya hasardan dolayı sorumlu olmayacağız. Ayrıca yalnızca mevcut kapasitelerimiz kapsamında ve diğer müşterilerin verdiği önceki siparişleri dikkate alarak tedarik etmekle yükümlüyüz.

4.2. Tedarik yükümlülüğümüz, Alıcının biz veya bize bağlı herhangi bir şirkete karşı gecikmiş borcu olduğunda herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın ve bizim veya ilgili şirketin tazminat isteme hakkına halel getirmeksizin askıya alınır. Alıcının bize karşı ödeme yükümlülüklerini yerine getirme imkanı konusunda herhangi bir şüphe olursa, uygun göreceğimiz şekilde istediğimiz tatmin edici güvenceler sağlanana veya ön ödeme yapılana kadar nakliyeyi veya teslimatları askıya alma hakkını saklı tutarız.

4.3. Aksi kabul edilmediği sürece her zaman malları taksitler halinde teslim etme hakkına sahibiz. Her taksit, Alıcı ile ayrı ve farklı bir sözleşme yapılmış gibi işlenecektir. Malların kısmi teslimatı konusunda tarafımızdan kaynaklanan herhangi bir eksiklik, bekletme veya gecikme olması durumunda veya teslim edilen mallarda herhangi bir kusur bulunursa bu, Alıcıya sözleşmenin geri kalan kısmını iptal etme hakkı vermez ve malların geri kalanı açısından Alıcının yükümlülüklerini etkilemez.

 

5. Nakliye ve Risk

Tüm nakliye işlemleri, kabul edilen Incoterm'e uygun veya bunun olmaması durumunda Alıcının riski üstleneceği şekilde gerçekleştirilir. Nakliyeyi bizim ayarlamamız durumunda aksi yazılı olarak kabul edilmediği sürece rota, nakliye şekli, ayrıca malların paketlenmesini belirleme veya düzenleme hakkını saklı tutarız.

 

6. Kabul, İnceleme ve Tazminat Talepleri 

6.1. Alıcı, sunulduktan hemen sonra malları teslim almalıdır. Alıcının teslimatı almayı reddetmesi veya malları teslim alırken gecikme olması durumunda ortaya çıkan tüm masraflar Alıcı tarafından üstlenilir ve buna nakliye ve depolama dahildir. Geçerli Incoterm uyarınca mallara yönelik kayıp veya hasar riski henüz Alıcıya devredilmediyse, bu risk her durumda teslimatı reddetme anında Alıcıya devredilir ve Alıcı, teslimatı aldı sayılır.

6.2. Alıcı, malları gecikmeden incelemelidir. Uyuşmazlıklar tespit edilirse derhal bilgilendirilmemiz gerekir ve malları incelememize veya gözden geçirmemize izin verilmelidir. Derhal bilgilendirilmememiz veya bizim ya da atadığımız denetleyicinin veya müfettişin malları incelemesine izin verilmemesi durumunda tüm tazminat talepleri geçersiz olur ve bunlardan vazgeçilir.

6.3. Kalite veya miktarla ilgili her türlü tazminat talebi, Alıcı malları teslim aldıktan veya Alıcının malları teslim aldığı varsayıldıktan sonra yedi (7) takvim günü içinde bizim tarafımızdan yazılı olarak alınmalıdır. Ancak teslimat sonrasında yapılan detaylı inceleme sonucunda bile tespit edilemeyen kalite sorunları, bu tespitten sonra yedi (7) takvim günü içinde ve her durumda teslimat tarihinden veya Alıcının teslim aldığı kabul edilen andan itibaren üç (3) ay içinde bildirilmelidir. Bu maddede belirtilen ilgili dönemden sonra yapılan tüm tazminat talepleri zaman aşımına uğrar.

6.4. Tazminat talepleri, taahhütlü mektupla, Hukuk Departmanının dikkatine ve şu adres kullanılarak Manuchar'a gönderilmelidir: Rietschoorvelden 20, 2170 Antwerp, Belçika ve talep mektubunu aldığımız tarih, talebin sunulma tarihi olarak kabul edilir.

6.5. Tüm tazminat talepleri, bizim tarafımızdan kabul edilen tarafsız bir inceleme şirketinin orijinal inceleme raporuyla belgelenmelidir.

6.6. Tazminat talebi kapsamında bulunan tüm mallar ayrı olarak, açıkça işaretlenmiş bir şekilde stoklanmalıdır ve aksini yazılı olarak kabul etmediğimiz sürece talep sonuca bağlanana kadar kullanılmamalıdır.

6.7. Mallar işlendikten veya tekrar satıldıktan sonra hiçbir tazminat talebi kabul edilmez. Ayrıca Alıcı, mallar Alıcı tarafından ya da Alıcı adına yanlış elleçlendiğinde veya saklandığında Alıcı tüm tazminat talebi haklarını kaybeder.

6.8. Malların, Alıcının hedeflediği amaca uygunluğu konusunda hiçbir açık veya zımni garanti vermeyiz.

6.9. Alıcının, malları bize tedarik eden tarafı (örn. üretici) ataması durumunda malların kalitesi ve teknik özelliklerinden dolayı hiçbir sorumluluğu kabul etmeyiz. Böyle bir durumda Alıcının tedarikçimize karşı bir tazminat talebi oluşturabilmesi için Alıcıyla işbirliği yapmak amacıyla ticari olarak makul tüm çabalarımızı göstermeliyiz.

6.10. Haklı bulunan veya kabul edilen tazminat talepleri içinde tamamen kendi kararımıza göre ya (i) masrafını kendimiz karşılayarak ek mallar sağlayacak veya malları değiştireceğiz ya da (ii) faturadaki tutarı kısmen veya tamamen iade edecek ya da alacak dekontu hazırlayacağız. Alıcının yasal dayanağı ne olursa olsun diğer tüm tazminat talepleri veya istekleri bu belgeyle reddedilir.

6.11. Alıcı, bizim Alıcıya borçlu olduğumuz herhangi bir paranın karşısında Alıcının veya Alıcının grubunun herhangi bir üyesinin zaman zaman bize borçlu olduğu herhangi bir paraya veya diğer yükümlülüklere eşit bir miktarı mahsup yoluyla uygulayabileceğimizi kabul eder.

 

7. Mülkiyeti Muhafaza Kaydı

7.1. Mülkiyeti muhafaza kaydı. Tarafımızca teslim edilen tüm mallar, Alıcının bize ve bağlı şirketlerimizin herhangi birine borçlu olduğu tüm tutarlar (vadesi gelmiş olsun veya olmasın) ödenene kadar bizim mülkiyetimizde olacaktır. Alıcı mallara, malların bizim mülkümüz olduğunu açıkça belirten bir işaret koymakla yükümlüdür.

7.2. İşlenen malların zilyetliği. Mülkiyeti elinde bulundurulan malların muamele gördüğü veya işlendiği durumda Madde 7.1. kapsamındaki mülkiyeti muhafaza kaydı geçerli olmaya devam edecektir. Mülkiyeti elinde bulundurulan mallar Alıcı tarafından işlenirse, başka malzemelerle birleştirilir ve/veya karıştırılırsa mülkiyeti elinde bulundurulan malların fatura değerinin, kullanılan diğer materyallere oranı kadar yeni ürünün müşterek zilyetliğini iktisap etmiş oluruz. Zilyetliğimiz, birleştirme veya karıştırmanın sonucu olarak sona ererse Alıcı işbu belgeyle mülkiyeti elinde bulundurulan eşyaların fatura değeri ölçüsünde mülkiyeti yeni ürünlere veya materyallere devreder ve bunları bizim adımıza ücretsiz olarak saklar. Sonrasında müşterek zilyetliğini aldığımız mallar, yukarıda Madde 7.1 uyarınca mülkiyeti elinde bulundurulan mallar olarak kabul edilecektir.

7.3. Alıcı tarafından yeniden satış. Alıcı, mülkiyeti elinde bulundurulan malları yalnızca olağan iş sürecinde ve hatalı olmadığı takdirde yeniden satabilir, işleyebilir veya başka materyallerle karıştırabilir. Zilyetliğin teminat olarak gösterilmesine veya devredilmesine izin verilmez. Satın alma ücretinin müşteri tarafından ödenmesi ertelenirse Alıcı, malların mülkiyetini elinde tutmak için bizim tarafımızdan uygulanan aynı hüküm ve koşullarla, müşterisi karşısında, tutulan malların mülkiyetini elinde tuttuğundan emin olacaktır.

7.4. Alacağın temliki ve tahsili. Mülkiyeti elinde bulundurulan malların yeniden satılması durumunda Alıcı işbu belgeyle yeniden satıştan doğan Alıcıya ödenecek tüm meblağlara ilişkin tüm alacaklarını bize teminat olarak temlik eder, bu durumda mülkiyeti elinde bulundurulan mallara müşterek zilyetlik haklarımızla orantılı olarak sahip oluruz. Aynısı, mülkiyeti elinde bulundurulan malların yerine geçen veya bunlarla ilgili olarak doğan sigorta tazminat talepleri veya kayıp ya da tahribat durumunda haksız muameleye ilişkin tazminat talepleri gibi diğer tazminat talepleri için de geçerlidir. İşbu belgeyle Alıcıyı, bize temlik edilen alacakları bizim için kendi adıyla tahsil etmesi için iptal edilebilir şekilde yetkilendiririz.

7.5. Bildirim görevi. Mülkiyeti elinde bulundurulan mallara herhangi bir üçüncü tarafça el koyulması, özellikle de haciz koyulması durumunda Alıcının söz konusu üçüncü tarafa derhal mallara yönelik zilyetliğimizi bildirmesi ve zilyetlik haklarımızı kullanmamız için bu konuda bizi bilgilendirmesi gereklidir. Üçüncü tarafın bu bağlamda ortaya çıkan yasal masrafları bize ödemesi mümkün olmadığında bu masrafların ödemesinden Alıcı sorumlu olacaktır.

7.6. Tahakkuk durumu. Alıcının, sözleşmenin herhangi bir hükmünü ihlal etmesinden, özellikle de gecikmiş ödemeden dolayı sözleşmeyi feshedersek mülkiyeti elinde bulundurulan malların iadesini talep etme hakkına sahibiz.

7.7. Bu mülkiyeti elinde bulundurma hakkı herhangi bir ilgili yasa kapsamında veya ilgili yetki alanında ya da başka herhangi bir sebepten dolayı üçüncü taraflara karşı uygulanamaz olursa faturanın vadesi gelen ödemesi için teminat olarak söz konusu yasa kapsamında/yetki alanında izin verilen teminat haklarına ve tamamlayıcı haklara sahip olacağız. Alıcı, haklarımızı korumak için almamız gereken tedbirleri bize bildirmeli ve bu tedbirlerin alınması için işbirliği yapmalıdır.

 

8. Ödemeler

8.1. Ödemeler, sözleşmede veya faturada belirtilen koşullara göre ve para biriminde yapılacak olup anlaşmazlık olması durumunda faturada belirtilen bilgiler geçerli olacaktır. Faturada gösterilen tutar, yazılı onayımızla açıkça belirtilmediği sürece hiçbir kesinti veya mahsup olmadan ödenecektir. Hiçbir tazminat talebi veya fatura görüşmesi, Alıcıya ilgili faturanın ödemesini askıya alma hakkını tanımaz. Ödemeler Rietschoorvelden 20, 2170 Antwerp, Belçika'daki şirket merkezimizin adresinde yapılmalıdır. Faturayla ilgili her türlü tazminat talebi, fatura tarihinden itibaren yedi (7) takvim günü içinde taahhütlü mektup veya kurye ile yukarıda Madde 6.4'teki adres üzerinden bize gönderilmelidir.

8.2. Döviz kurlarındaki dalgalanmaların neden olduğu her türlü zarar, Alıcı tarafından üstlenilir.

8.3. Alıcı, bankamız veya temsilcileri tarafından sunulan tüm belgeleri alma/kabul etme sorumluluğunu kabul eder. Ayrıca ilgili miktarların hemen aktarılması için gereken tüm tedbirleri alacaktır.

8.4. Satış tutarının vade tarihinde ödenmemesi, sözleşme yükümlülüklerinin temel ihlali olarak kabul edilir.

8.5. Vadesi geçen ödemelerde, ticari işlemlerde geciken ödemelerle mücadele ile ilgili 2 Ağustos 2002 tarihli Belçika Kanunu (7 Ağustos 2002 tarihli Belçika Resmi Gazetesi) uyarınca belirlenen resmi faiz oranının yüzde iki (%2) oranında artırılarak faiz tahakkuk edilir.

8.6. Ek olarak, vadesi geçmiş her ödeme tutarı, daha yüksek hasar tazminat talebinde bulunma hakkımıza halel getirmeksizin idari masraflar ve ticari kesintiler için sözleşme kapsamındaki ve azaltılamaz hasarlar olarak otomatik olarak yüzde on beş (%15) artırılacaktır.

8.7. Alıcının bizimle veya bağlı şirketlerimizin herhangi biriyle yaptığı herhangi bir sözleşme kapsamında bir ödeme tarihini geçirmesi durumunda kendi tercihimize göre ve diğer haklarımıza ve yasal çözüm yollarımıza halel getirmeksizin (i) ilgili sözleşmeyi derhal devreye girecek şekilde ve başka bir eylem veya resmi işlem gerekmeden Alıcıya yazılı bildirimde bulunarak sonlandırabilir ve/veya (ii) vadesi geçen tutarlar tamamen ödenene kadar ilgili veya diğer sözleşmeler kapsamında Alıcıya yapılacak teslimatları askıya alabilir veya iptal edebiliriz. Ayrıca ödenmeyi bekleyen diğer tüm faturalar herhangi bir bildirim gerekmeksizin doğrudan muaccel olur. Ek olarak Alıcı ödeme tarihinde ödemeyi yapamazsa bu Koşullar altında, Madde 7'de belirtildiği gibi mallara ipotek koyma hakkına sahip olacağız.

8.8. Alıcının herhangi bir sebepten dolayı fazla ödeme yapması durumunda bu fazla ödeme Alıcı tarafından, fazla ödeme tarihinden itibaren on iki (12) ay içinde bildirilmelidir. Alıcı, fazla ödemenin/ödemelerin daha sonraki siparişlerde alacak yazılmasını veya fazla ödemenin/ödemelerin Alıcıya iade edilmesini talep etme hakkına sahiptir, ikinci durumda Madde 8.9'da yer alan hükümler geçerlidir. Bu madde kapsamındaki her türlü talep, yazılı olarak iletilmelidir ve bizim onayımıza tabidir.

8.9. Alıcının, fazla ödemenin iadesine yönelik bir talebi olması durumunda, yalnızca fazla ödenen meblağ kadar bir iadeyi, ödemenin yapıldığı banka hesabına ve ancak fazla ödeme talep edildiğinde henüz ödenmemiş başka bir tutar olmadığı takdirde yaparız. Ödeme vadesi geçmiş tutarlar varsa bu miktarları iade tutarından düşme hakkına sahibiz. Fazla ödeme için faiz ödenmeyecektir. Fazla ödeme iadesi:

 • talep, fazla ödeme tarihinden sonra altı (6) ay içinde yapılırsa otuz beş dolar (35 USD) idari ücret ve her türlü banka ücreti düşülecektir;
 • talep, fazla ödeme tarihinden sonra altı (6) aydan daha uzun süre içinde yapılırsa yetmiş beş dolar (75 USD) idari ücret ve her türlü banka ücreti düşülecektir.

8.10. Alıcı, banka hesap numaralarındaki değişiklikle ilgili olarak e-posta yoluyla veya başka bir şekilde bildirim alırsa olası dolandırıcılığı önlemek amacıyla bu bilgiyi kontrol etmek için derhal her zaman görüştüğü ilgili kişiye telefonla ulaşmalıdır. Satıcı, Alıcının parayı yanlış banka numarasına aktarması durumunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

 

9. Mücbir Sebepler, Meşakkat.

9.1. Aşağıdaki durumlarda herhangi bir sözleşme kapsamında (şüphe bırakmaması amacıyla Alıcının kabul edilmiş bir siparişi dahil) Alıcıya karşı sözleşme yükümlülüklerimizin gerçekleştirilmesini hiçbir sorumluluk üstlenmeden askıya alma hakkına sahibiz:

 • mücbir sebepler veya:
 • her türlü doğal sebepler, doğal afet, kötü iklim koşulları, savaş, çalışan kazaları, terörizm, isyan, yangın, patlama, kaza, sel, salgın hastalık, karantina kısıtlamaları, son derece bulaşıcı veya enfeksiyöz hastalıklar, sabotaj, mekanik arıza, (tedarikçi) fabrika kapanması, nakliye sırasında gecikme, her zamanki kaynaklarımızdan yakıt, enerji, taşıyıcı veya ekipman tedarikinin makul fiyatlarda yapılamaması, nakliyenin askıya alınması, devlet yasaları, düzenlemeleri veya emirleri ya da
 • herhangi bir sebepten kaynaklanan herhangi bir tedarik zinciri kesintisi veya
 • makul kontrolümüzün dışındaki herhangi bir başka sebep;

söz konusu performansı ticari olarak gerçekleştirilemez kılan gecikmeler, kısıtlamalar, sınırlar veya engeller. Bu tür askıya alma durumlarını makul olan en kısa sürede Alıcıya bildireceğiz. Malları başka kaynaklardan tedarik etme yükümlülüğümüz yoktur. Yukarıda belirtilen durum bir (1) aydan uzun sürerse, Alıcının herhangi bir tazminat hakkı olmaksızın sözleşmeden geri çekilme hakkına sahibiz.

9.2. Sözleşme yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, makul kontrolümüzün dışında olan ve sözleşmenin yapılması sırasında makul şekilde öngörmemizin beklenemeyeceği diğer olaylardan dolayı aşırı sıkıntılı hale gelirse ve makul bir maliyet karşılığında böyle bir olaydan veya bunun sonuçlarından kaçınamaz veya bunun üstesinden gelemezsek taraflar karşılıklı iyi niyetle alternatif sözleşme koşullarını görüşecektir. Bu görüşmeler başarısız olursa veya makul bir süre içinde sonuca ulaşamazsa herhangi bir yükümlülük üstlenmeden sözleşmenin yerine getirilmemiş yükümlülüklerinden geri çekilme hakkına sahip oluruz.

 

10. Sorumluluğun Sınırlandırılması

Satıcının, her sözleşmeyle ilgili olarak niteliği ve sebebi ne olursa olsun herhangi bir zarar veya hasardan dolayı Alıcıya karşı toplam sorumluluğu, (i) ilgili malların fiyatı veya (ii) mallar taksitle teslim ediliyorsa ilgili malların taksit fiyatı ile sınırlıdır ve hiçbir durumda bunları aşmamalıdır. Ayrıca Satıcı, kar kaybı, kullanım kaybı, gelir kaybı, üretim veya tahakkuk kaybı, sözleşme kaybı, iyi niyet kaybı veya herhangi bir finansal ya da ekonomik kayıp veya doğrudan olmayan ya da dolaylı hasar için Alıcıya karşı sorumlu olmayacaktır.

 

11. Yaptırımlar, İhracat Kontrolü ve Boykot Karşıtlığı

11.1. "Yaptırımlar" ifadesi, ABD, İngiltere, AB (veya ilgili Üye Ülkeleri), BM veya malların menşe ülkesi ya da varış ülkesi tarafından benimsenen her türlü ticari, ekonomik ve/veya finansal yaptırım veya yaptırımlar ya da ihracat kontrolleri (sınırlama olmaksızın her türlü ilgili yasa, düzenleme, emir, yönetmelik, önerge, karar veya kısıtlayıcı önlem veya kanun hükmündeki diğer gerekliliklerin yanı sıra ürünlerin ve teknolojilerin askeri ve çift kullanımı, kimyasal prekürsör, (ilaçlar ve patlayıcılar), tehlikeli kimyasallar, pestisit ve ozon tabakasını incelten maddelerle ilgili ithalat ve ihracat kısıtlamaları dahil) anlamına gelir.

11.2. Alıcı; kendisinin veya kendisine sahip olan ve kendisini kontrol eden ya da kendi sahip olduğu ve kontrol ettiği hiçbir kişi veya tüzel kişiliğin, herhangi bir Yaptırımın belirlenmiş hedefi olmadığını ifade ve garanti eder. Alıcı, acentelerinin, yüklenicilerinin ve temsilcilerinin, işbu sözleşmenin gerçekleştirilmesinde geçerli olan tüm Yaptırımların gerekliliklerine tamamen uyacağını kabul eder ve taahhüt eder.

11.3. Alıcı, mallarla ilgili olarak:

 • yeniden satış;
 • elden çıkarma veya
 • gemide taşıma ya da herhangi bir şekilde işlem yapma

gibi eylemlerin biz, bankalarımız, sigortacılarımız, acentelerimiz, yüklenicilerimiz veya temsilcilerimiz tarafından Yaptırımların ihlaline sebep olmayacağını veya bizi, bankalarımızı, sigortacılarımızı, acentelerimizi, yüklenicilerimizi veya temsilcilerimizi herhangi bir Yaptırımın etkilerine maruz bırakmayacağını kabul ve taahhüt eder.

11.4. Alıcı ayrıca malların ödemesini, doğrudan ya da dolaylı olarak biz veya bankalarımız, sigortacılarımız, acentelerimiz, yüklenicilerimiz ya da temsilcilerimiz tarafından Yaptırımların ihlaline sebep olacak veya bizi, bankalarımızı, sigortacılarımızı, acentelerimizi, yüklenicilerimizi ya da temsilcilerimizi herhangi bir Yaptırımın etkilerine maruz bırakacak bir ülke, banka veya başka bir varlık ya da kurum veya tesis üzerinden yapmayacağını ve ödemenin, Yaptırımları ihlal etmeden tamamen yapılmasını sağlamayı beyan ve tefekkül eder.

11.5. Alıcı, ürünlerimizin biz, bankalarımız, sigortacılarımız, acentelerimiz, yüklenicilerimiz veya temsilcilerimiz tarafından Yaptırımların ihlaline sebep olacak veya bizi, bankalarımızı, sigortacılarımızı, acentelerimizi, yüklenicilerimizi veya temsilcilerimizi herhangi bir Yaptırımın etkilerine maruz bırakacak şekilde müşterileri tarafından kullanılmayacağını veya müşterileri tarafından geçici tedarik edilmeyeceğini garanti eder.

11.6. Taraflar ABD, İngiltere, BM ve/veya AB boykot karşıtı kanunlarını veya düzenlemelerini ihlal eden veya bunlar kapsamında yasak ya da cezaya tabi olan belge talepleri dahil hiçbir koşul veya istek ile işbirliği yapmayacak, bunları kabul etmeyecek veya bunlara uymayacaktır.

11.7. Yukarıda belirtilenlere halel getirmeksizin, Alıcı bu maddeye uygunluğu desteklemek ve/veya doğrulamak için makul bilgi ve/veya belgeli kanıt taleplerimiz konusunda bizimle işbirliği yapmayı kabul eder.

11.8. Bu maddedeki her bir yükümlülük, garanti ve taahhüt, sözleşmenin bir koşulu olarak kabul edilir ve bu garantilerin veya taahhütlerin herhangi birinin ihlali, ihlalde bulunmayan tarafın sözleşmeyi derhal ve tek taraflı olarak, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın veya diğer tarafa karşı başka bir yükümlülüğü olmaksızın feshetme hakkını verir.

 

12. Yolsuzlukla Mücadele ve Kara Para Aklamayı Önleme

Her bir taraf sırayla diğerine karşı bu sözleşmeyle bağlantılı olarak geçerli tüm yasalara, düzenlemelere, emirlere, yönetmeliklere, önergelere, kararlara veya kısıtlayıcı önlemlere ve/veya kanun hükmüne sahip olan, herhangi bir devlet veya hükumet ya da AB veya BM dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere uluslararası kuruluş tarafından benimsenen, yolsuzlukla mücadele ve kara para aklamayı önleme amacı taşıyan diğer gerekliliklere (bundan böyle "AML Yasası" olarak anılacaktır) tamamen uyacağını kabul ve taahhüt eder. Özellikle her bir taraf sırayla diğerine doğrudan veya dolaylı olarak aşağıdaki kişilerle para veya kıymetli eşyaları içeren bir ödeme, teklif, para verme veya ödeme sözü ya da ödeme yetkisi verme veya şu kişilerle finansal avantaj sağlama görüşmesi gibi eylemlerde bulunmayacağını beyan, tefekkül ve taahhüt eder:

 1. devlet memuru veya bir devleti görevlisi ya da devlet kuruluşunun veya dairesinin çalışanı, herhangi bir hükumet temsilcisi ya da yetkilisi;
 2. uluslararası bir kamu örgütünün memuru veya çalışanı;
 3. herhangi bir devlet veya daire veya devletin temsilcisi veya yetkilisi veya herhangi bir uluslararası kamu örgütü için veya bunlar adına yetkili olarak hareket eden herhangi bir kişi;
 4. herhangi bir siyasi parti veya böyle bir partinin yetkilisi ya da herhangi bir siyasi aday veya
 5. herhangi bir başka özel kişi, birey veya kuruluş;

her durumda bunun AML Yasasının ihlali veya bu yasayla uyumsuzluk anlamına geliyorsa.

Bu maddedeki her bir yükümlülük, garanti ve taahhüt sözleşmenin koşulu olarak kabul edilecektir.

 

13. Veri Gizliliği

Toplanan tüm kişisel veriler, geçerli yasalara göre işlenecektir. Gizlilik bildirimimizin en son sürümü her zaman İş ve dış ilişkiler için Gizlilik Bildirimi | Manuchar adresinde bulunabilir. 

 

14. Bölünebilirlik

Bu Koşulların herhangi bir hükmünün herhangi bir yasa veya yetki alanında geçersizliği, yasa dışı veya uygulanamaz olması, bu Koşullardaki diğer hükümlerin geçerliliğini, yasallığını veya uygulanabilirliğini etkilemez ve bunlar tümüyle yürürlükte kalacaktır.

 

15. Yasa ve Anlaşmazlıklar

15.1. Sözleşme her açıdan, Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (1980) ve Belçika dışındaki yasaların geçerli olduğunu belirleyen Uluslararası Özel Hukuk ilkeleri hariç olmak üzere Belçika yasalarına göre yorumlanacak ve yönetilecektir.

15.2. Sözleşmeden kaynaklanan her türlü anlaşmazlık özel olarak Antwerp, Belçika'daki yetkili mahkemeye veya bizim tercihimize bağlı olmak üzere Alıcının genel merkezinin bulunduğu yerdeki yetkili mahkemeye iletilmelidir.