Manuchar'da SDG Hedef 16 kapsamında rüşvet ve şantaj dahil her türlü yolsuzluğa karşı mücadele ediyoruz. Şeffaf yönetim çerçevemiz potansiyel risklerin anlaşılmasını, yönetilmesini ve iletilmesini sağlar. Siber suç da dahil her türlü organize suçla mücadele etmek için iş gücümüzü güçlendirmeye ve eğitmeye kararlıyız.

İş Etiği

Manuchar, çalışanlarımız ve iş ortaklarımız arasındaki güveni ve şeffaflığı sürdürmeyi ve güçlendirmeyi hedefler. Manuchar Group Davranış Kurallarımız, iş yerinde veya Manuchar'ı temsil ederken davranışları yöneten ilkeleri açıklar. Etik çalışma ortamının nasıl oluşturulacağı ve ne zaman seslerini duyurması gerektiği konusunda çalışanlarımıza rehberlik sunmaya kararlıyız. Etik olmayan davranışlar söz konusu olduğunda şikayetlerin ifade edilmesi için mekanizmalar geliştiririz. İş yerinde ortaya çıkabilecek, rüşvet, yolsuzluk ve kara para aklama gibi yaygın iş etiği sorunlarının saptanması ve ele alınmasına yönelik olarak çalışanlarımıza yetki vermek üzere özel farkındalık programları uygulanmaktadır.

Risk Yönetimi

Küresel bir işletmeyi yönetmek riskler içerse de Manuchar, potansiyel risklerin anlaşılmasını ve uygun olduğunda bildirilmesini sağlar. Karar verme sürecimizi ve performansımızı genel olarak iyileştirmek için entegre risk yönetimi yaklaşımını uyguluyoruz. Gerçekleşme ihtimali olası görünmese bile menfaat sahipleri veya çevre üzerinde büyük olumsuz etki oluşturma potansiyeline sahip risklerin yönetimiyle ilgili politikalar, prosedürler ve kılavuzlar aracılığıyla rehberlik sağlıyoruz. Manuchar grup genelindeki geçerli risk yönetimi süreçleri sürekli güncellenerek etkililiği iyileştirilmektedir.

İş Sürekliliği

Sürekli değişen bir dünyada sağlam bir kriz yönetimi sistemi, aniden ortaya çıkan zorluklara ayak uydurmak için kritik önem taşır. Manuchar, bu tür acil durumlarla ve bunların sonraki süreciyle başa çıkmak için gereken eylemlere proaktif bir yaklaşımı benimser. Tedarik zincirimizin sürekliliğini güvenceye almak için hafifletici eylemlerin olmasını sağlarız. Tüm Manuchar tesislerinin etkili bir kriz yönetimi ve iş sürekliliği planına sahip olması gereklidir. Eylemlerin koordinasyonu ve sorumlulukların atanması, bu iş sürekliliği planlarının temelini oluşturur. Manuchar'da üretiminizi sürdürmenizi sağlıyoruz. Her zaman. Her yerde.

Bilgi Güvenliği

Manuchar'da sürekli artan siber suç ve bilgi güvenliği riskleriyle başa çıkmak için sistemlerimizi sürekli olarak iyileştirmekteyiz. Manuchar, hassas veri ve bilgilerini, veri kaynaklarını ve bilgi sistemlerini, ayrıca da diğer taraflarla ilgili elimizde tuttuğumuz özel bilgileri güvenceye almaya kendini adamıştır. Bu verilerin kaybını, uygunsuz ifşasını veya kötü amaçlı kullanımı önlemek için kontroller uyguluyoruz. Grup içindeki tüm BT ortamları ve ilgili iş açısından kritik uygulamalar ve sistemlerin beklenen standart ve kaliteye göre uygun şekilde korunduğundan ve kontrol altında olduğundan emin olmak için politikalar, ilkeler ve hedefler bulunmaktadır.

Bitsight Cyber Security Rating Standard Manuchar

We Care 2023 Raporumuzu okuyun

We Care raporu 2023