Manuchar, iklim değişikliğinin olumsuz sonuçlarını en aza indirmek istemektedir. Bu yüzden faaliyetlerimizin çevre üzerindeki etkisini önlemeye ve azaltmaya kararlıyız. Küresel ısınmayı 2 derece Santigrat'ın çok daha altıyla sınırlamayı hedefleyen Paris anlaşmasına ve 2050'de iklim nötr Avrupa ekonomisi ve toplumunu hedefleyen AB İklim Yasasına bağlıyız. SDG Hedefleri 13 ve 14, stratejik odak alanları olarak benimsenmiştir.

Yenilenebilir Enerji

İş faaliyetlerimizin bir parçası olarak tesislerimizde elektrik ve farklı yakıt türleri kullanırız. Enerji tasarrufu potansiyelimizi tanımlamak için 2018'de grup genelinde enerji raporlama sistemini uyguladık ve çevre raporlama sürecimizi sürekli olarak iyileştirdik.

Hedefimiz, yenilenebilir enerjinin, 2030'a kadar enerji ihtiyaçlarımızın %50'sini karşılamasını sağlamaktır. Bu hedefe olan bağlılığımızı, yenilenebilir enerji projelerinin başlatılmasıyla gösteririz. Bunlara kuruluşumuz genelindeki çeşitli tesislerde güneş pillerinin kurulması ve dizel forkliftlerin elektrikli forkliftlerle değiştirilmesi dahildir.

Net Sıfır Karbon  

Manuchar, çevreyi koruma ve kuruluş genelinde karbon ayak izimizi azaltma sorumluluğumuzu takdir eder. Net sıfır karbona giden yolumuz görünürlük, azaltma ve dengelemeyi içerir. 2030'a kadar Kapsam 1 ve 2 CO2e emisyonlarımızı %50 oranında azaltma hedefini belirledik.

Bu hedefleri gerçekleştirmek ve 2050'de net sıfır isteğimize ulaşmak için mümkün olduğunda yenilenebilir enerjiye aşamalı geçişle karbonsuzlaştırmamızı hızlandıracağız. Ayrıca değer zincirlerimiz genelinde çevresel performansı geliştirmenin yollarını keşfetmek amacıyla aktif olarak iş ortaklıklarına katılmaya kararlıyız. Daha fazla azaltma mümkün olmadığında kapsam 1 ve 2 emisyonlar telafi edilecektir.

Antwerp, Belçika'daki genel merkezimiz 2019'dan beri CO2-NEUTRAL etiketine sahiptir. Uzun vadede, bu karbon nötrlüğünü diğer ofislerimize ve çalışma sahalarımıza yaymayı hedefliyoruz.

Su ve Doğal Kaynaklar  

Manuchar, iş faaliyetlerimizin toprak, su ve havadaki çevresel etkisini en aza indirmek için sürekli olarak çabalamaktadır. Su stresi giderek büyüyen küresel bir endişe ve temiz suyun bulunurluğu ve sürdürülebilir su kullanımı daha önce hiç bu kadar önemli olmamıştı. Su talebimiz az olsa da suyu zor bulunan bir kaynak olarak ele alıyoruz. Su ayak izimizi 2030'da %50 azaltmaya kararlıyız. Plastik tüketiminin azalması ve deniz atıklarının önlenmesi, çevre programımızın önemli unsurlarıdır. Değer zincirinin tüm alanlarında su kirliliğini ortadan kaldırmaya ve böylece su ekosistemlerinin ve bunlara bağımlı olan toplulukların sağlıklı olmasını sağlamaya kararlıyız.

Atık Yönetimi 

Manuchar'da atıkların sürdürülebilir ve uyumlu yönetimine değer veririz. Atık oluşumunu önlemek ve azaltmak için döngüsel çözümleri desteklemek üzere tedarik zinciri iş ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz.

Dünya genelindeki operasyonlarımız, sorumlu bir şekilde katı atık sahalarına gönderilmeden önce atıkları azaltma, yeniden kullanma, geri dönüştürme, onarma ve yeniden satma fikrine bağlıdır. Atıkları azaltmak için belirli hedefler belirlemeye yönelik bir tedbir olarak operasyonlardan kaynaklanan ve ofislerde oluşan atıklar da dahil çeşitli atık türlerinin hacimlerini sistematik olarak raporluyoruz. Katı atık sahalarına giden atıklarımızı 2030'da %50 azaltma hedefini belirledik

 

We Care 2023 Raporumuzu okuyun

We Care raporu 2023