Manuchar olarak, satın aldığımız ve müşterilerimize tedarik ettiğimiz ürünlerin sorumlu bir şekilde üretilmesini ve tedarik edilmesini sağlamak için çaba gösteriyoruz. SDG Hedefleri 12 kapsamında, sürdürülebilir tedarik uygulamalarını teşvik etme ve sorumlu ürün alternatifleri sunma hedefine bağlıyız. 

Tedarikçi Değerlendirmeleri

Manuchar olarak, iş ortaklarımızdan değerlerimize uygun hareket etmelerini bekleriz. Tedarikçi tabanımızı seçerken ve geliştirirken sağlık ve güvenlik, çevre, etik, sosyal standartlar ve adil iş uygulamaları ile ilgili performanslarını dikkate alıyoruz. Tedarik zinciri iş ortaklarımızı, tercih edilen tedarikçiler olarak uygunluklarını belirlemek amacıyla Tedarikçi Davranış Kurallarımız uyarınca değerlendiriyoruz. Yüksek risk veya kağıt, ahşap, gıda ve yem gibi özel pazarlarla ilişkili olarak bu tedarikçilerin %100 değerlendirilmesini hedefliyoruz.

Sertifikalar

Risk azaltma, menfaat sahiplerimizi koruma ve operasyonların standardizasyonu işimizde kilit rol oynar. Sertifikalar, belirli bir güvenilirlik seviyesi ekleyerek ürünün beklentileri karşıladığını gösterir. Bazı özel pazarlarda sertifikalar yasal gereklilik veya sözleşme gerekliliğidir. Geçerli olduklarından emin olmak ve ürünün, müşterinin gerekliliklerini karşıladığından emin olmak için tüm tedarikçi sertifikalarını ve ilgili belgeleri yönetir ve takip ederiz.

Ürün Yönetimi

Manuchar operasyonlarımız için gerekli ürün ve hizmetleri, palmiye yağı ve orman ürünleri gibi etik açıdan hassas hammaddelere özel olarak odaklanarak özenle tedarik eder. RSPO® gibi sürdürülebilirlik örgütlerine üyeyiz ve sürdürülebilir tedarik zincirine olan bağlılığımızı destekleyen bir Sürdürülebilir Tedarik Politikamız var. Buna sürdürülebilirlik hedeflerimizin uyumlu olmasını ve bunlara ulaşılmasını sağlamak için müşteriler, menfaat sahipleri ve iş ortakları ile işbirliği yapmak da dahildir.

Taahhütlerimiz hakkında daha fazla bilgi alın

Sürdürülebilir Ürünler ve Hizmetler

Manuchar, çevre dostu ürünlerin ve döngüsel çözümlerin mevcudiyeti konusunda girişimlerde bulunmuştur. Şirketimize sundukları ürünler ve hizmetler için çevre dostu alternatifler sunup sunamayacaklarını doğrulayarak ilgili tedarikçilerimize yönelik gereklilikleri belirleriz. Müşterilerimizi, sürdürülebilirlik çabaları konusunda da destekliyoruz. Müşterinin tesisinde, kaynak bulmadan teslimata kadar izlenebilirliğin güvencesinin verilebildiği sıfır atık teslimatları ya da belirlenmiş tedarik zincirlerini garanti etmek üzere onlarla ortaklık kurarız. Özel denizcilik, yerel ulaşım ve ekipman kullanarak, sertifikasız malzemelerin herhangi bir kirlilik oluşturmadığından emin olabiliriz.

We Care 2023 Raporumuzu okuyun

We Care raporu 2023