Manuchar'da çalışanlarımızın ve yerel toplulukların yaşamlarını iyileştirmek istiyoruz. Bu nedenle, onların refahlarını iyileştirmeye ve onlara güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamakta kararlıyız. Eğitim ve yaşam boyu öğrenme fırsatlarına bir insan hakkı olarak saygı duyuyor ve bunu destekliyoruz. SDG Hedefleri 3, 4 ve 8'e yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Toplumu GüçlendirmeManuCare

Manuchar olarak, faaliyet gösterdiğimiz toplulukları önemsiyoruz. Sonuçları her gün görüyoruz; topluluk projeleri gerçekten bir fark yaratıyor. Topluluklarımızın yaşantısını iyileştiren girişimleri desteklediğimiz küresel sosyal sorumluluk programımız ManuCare'i başlattık.

Manuchar çocukların eğitimine, okullarında iyileştirmeler yapmaya, öğrencilere staj imkanı veya diğer mesleki eğitimleri sağlamaya odaklanır. Kapasite geliştirme olanakları sağlayarak işsiz veya asgari düzeyde eğitim veya öğretim almış genç ve yetişkinlerin oranını önemli ölçüde azaltmayı umuyoruz.

ManuCare hakkında daha fazlasını okuyun 

Çalışanların KatılımıManuChamp

Çalışanlarımız en önemli değerlerimizdir ve onların sıra dışı bağlılık ve adanmışlığını takdir ediyoruz. Küresel ManuChamp programımız üzerinden çalışma arkadaşlarımızı teşvik ediyor ve ödüllendiriyoruz. Kariyer yollarında rehberlik sunarak ve eğitim imkanları sağlayarak çalışanlarımızın motivasyonunu daha da desteklemek istiyoruz. Çalışma koşulları üzerinde standartlaştırılmış bir çalışan yönetimi yaklaşımı uyguluyoruz. Buna yaşanabilir ücretler ve dernek kurma özgürlüğünü sağlamak da dahildir.

İş Sağlığı

Manuchar'da çalışanlarımızın fiziksel ve zihinsel sağlığını sağlamaya en büyük önceliği veririz.Hedefimiz çalışma arkadaşlarımızı eğitmek, güçlendirmek ve korumaktır. Tüm Manuchar çalışanlarına yerel standartlara göre sağlık sigortası avantajları sağlanır veiş yeri sağlığını destekleme programları uygularız. Ücretsiz sağlık taramaları sunar ve hastalığı önleme ve hastalık yönetimi alanlarında eğitim sağlarız. Manuchar gruptaki tüm kayıp zamanlı kazalar, kök neden analizi ile bildirilir ve takip edilir. 

 

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık

Çalışanlarımıza saygıyla davranıldığından emin olmaya kararlıyız. Manuchar, personelimizin çeşitliliğine büyük değer ve saygı gösterir. Eşit fırsat ve insan haklarının korunması ilkelerini destekliyoruz. Grup olarak herkese adil ve eşit davranmaya ve her türlü ayrımcılığı önlemeye kendimizi adadık. Buna yaş, cinsel kimlik, etnik köken, cinsel yönelim, politik görüş, uyruk, dini inançlar, fiziksel veya zihinsel engel gibi kişisel özelliklere dayanan her türlü ayrımcılık, dışlama veya tercih dahildir.

We Care 2023 Raporumuzu okuyun

We Care raporu 2023