Risk ve Uygunluk

Politikalar, standart çalışma prosedürleri ve süreç yönetimi ilkeleri aracılığıyla kalite yönetimi uyguluyoruz. Bu şekilde riski en aza indiriyoruz, yerel yasalar ve düzenlemelere uyum sağlıyoruz, müşteri gerekliliklerini karşılıyoruz ve menfaat sahiplerimizin ve iş ortaklarımızın beklentilerini yerine getiriyoruz.

Yaklaşımımızın etkili olduğundan ve mevzuat gerekliliklerini karşıladığından emin olmak için sistematik olarak incelemeler yapıyoruz, dahili süreçlerimizi denetliyoruz ve sonuçları Risk Yönetimi komiteleri aracılığıyla inceliyoruz.

Manuchar'da UN Global Compact®, SEDEX®, CDP, Ecovadis® ve Responsible Care® ile bağlantılı olmaktan gurur duyuyoruz. ESG yaklaşımımızın temeli BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerimize dayanır.

Operasyon Standartları ve Kontroller

Sağlık ve Güvenlik bizim için en yüksek önceliği taşır. Bir numaralı hedefimiz, çalışanlarımızı, çalışma arkadaşlarımızı ve iş ortaklarımızı korumaktır. Kimyasallar, tehlikeli mallar ve özel içerik maddeleri dahil materyallerimizin deniz sevkiyatları, nakliyesi, elleçlemesi, depolaması ve teslimatı ile ilişkili riskleri minimuma indirmeyi hedefliyoruz.

Tüm dünyada depolarımız bulunmaktadır. Hepsi de 5S Lean ilkelerine göre küresel operasyon politikalarımız ve standartlarımız doğrultusunda yönetilir ve çalıştırılır. Uyumsuz durumları raporlayarak, kök sebebi tanımlayarak, çözümleri inceleyerek ve önleyici tedbirleri alarak sürekli iyileştirme sağlanmaktadır.

Hedefimiz sıfır hatadır. Eylemlerde, tanımlanan risklerin potansiyel riskleri dikkate alınır.

Yaklaşımımız, harici gruplar tarafından onaylanmıştır. Bunlar ISO veya yerel eşdeğerleri, pazar segmentiyle ilgili sertifikalar veya müşteriye/ürüne özgü standartlar olabilir.

Sağlık ve Güvenlik Politikası 

Ürün Risk Yönetimi

Manuchar, kimyasalların nakliyesi, depolaması, elleçlemesi ve teslimatıyla ilgili riskleri izler. Buna, bu ürünlerin diğer materyallerle uyumluluğu da dahildir. Değerlendirme, CHEMWATCH® ile birlikte güvenlik veri sayfası oluşturma ve izleme sistemimiz üzerinden yapılır.

Ayrıca sağladığımız kimyasallarla ilgili bir kaza veya olay olması durumunda 7/24 acil iletişim hizmet de sunmaktayız. Materyal Güvenlik Veri Sayfası talep etmek için lütfen quality.info@manuchar.com adresine ulaşın.

Manuchar, %100 Zamanında - Eksiksiz teslimat performansını hedefler. Hizmet mükemmelliği ve %100 müşteri memnuniyeti hedeflerimizdir. Karşılıklı faydalı sonuçlar elde etmek için müşterilerimiz ve üreticilerimizle yakın ilişki içinde çalışırız, buna ürün teknik özelliği anlaşmaları ve ilgili sertifikaların ve geçerli test raporlarının sağlanması da dahildir.

Üretiminizi devam ettirmek 
için bize ulaşın